bWise logo

Qlik logo


Få oppdatert innsikt på sosiale medier og andre skybaserte datakilder

Qlik Connectors

En av styrkene i Qlik sin plattform er å enkelt kunne jobbe mot mange ulike kilder, også webkilder. Dette er koblinger mellom Qlik og en rekke ulike andre løsninger.  Dette gjør veien mye kortere til ferdige forretningsløsninger, som kan berike analysen med nyttig informasjon. Listen over connectorer er under stadig utvikling.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om bruk.

KILDEDRIVER/CONNECTOR

Actian Vectorwise 

Native + Actian ODBC driver
Amazon EC2 Native + EC2 ODBC driver
Amazon Redshift Native + Redshift ODBC driver
Anaplan REST Connector from Qlik Customer Download Site 
Apache Hive ODBC Connector Package from Qlik Customer Download Site
Apache SOLR REST Connector from Qlik Customer Download Site 
Aster Data nCluster (Teradata Aster) Native + Aster ODBC driver
AtScale Native + AtScale ODBC driver
Attivio Native + Attivio ODBC driver 
Cassandra REST Connector from Qlik Customer Download Site 
Cloudera Impala ODBC Connector Package from Qlik Customer Download Site 
Cloudera Search REST Connector from Qlik Customer Download Site 
Couchbase Native + Couchbase ODBC driver
CSV Native
DataStax Native + DataStax ODBC driver
DropBox Qlik Web Connectors
EMC Greenplum  ODBC Connector Package from Qlik Customer Download Site 
Facebook REST Connector from Qlik Customer Download Site
Facebook Fan Pages & groups Qlik Web Connectors
Facebook Insights Qlik Web Connectors
Firebird Native + Firebird ODBC driver
FTP/SFTP Qlik Web Connectors
Google AdSense Qlik Web Connectors
Google AdWords Qlik Web Connectors
Google Analytics Qlik Web Connectors
Google BigQuery Qlik Customer Download Site 
Google Calendar Qlik Web Connectors
Google DoubleClick For Publishers (DFP) Qlik Web Connectors
Google Drive & Spreadsheets Qlik Web Connectors
HP Vertica Native + HP Vertica ODBC driver
Hortonworks Native + Hortonworks ODBC driver
IBM DB2 ODBC Connector Package from Qlik Customer Download Site
IBM Netezza Native + Netezza ODBC driver
Informatica PowerCenter Qlik Customer Download Site
JD Edwards Native + JD Edwards ODBC driver
JethroData Download from Jethro
JSON Qlik Web Connectors
Klout Qlik Web Connectors
Linkedin REST Connector from Qlik Customer Download Site 
Mailboxes (IMAP/POP3) Qlik Web Connectors
MailChimp Qlik Web Connectors
MapR Drill Native + MapR Drill ODBC driver 
MariaDB Native + MariaDB ODBC driver
MarkLogic REST Connector from Qlik Customer Download Site 
Microsoft Access Native + Access ODBC driver or OLE Provider
Microsoft Excel Native
Microsoft Dynamics CRM Qlik Web Connectors
Microsoft SQL Server ODBC Connector Package from Qlik Customer Download Site 
MongoDB Qlik Web Connectors
MySQL Enterprise Edition ODBC Connector Package from Qlik Customer Download Site 
OData Qlik Web Connectors
ODBC Driver – Generic Native
OLE DB Native
Oracle ODBC Connector Package from Qlik Customer Download Site 
Oracle Essbase Qlik Customer Download Site
PostgresSQL ODBC Connector Package from Qlik Customer Download Site
RESTful Web Services REST Connector from Qlik Customer Download Site
Salesforce Qlik Customer Download Site
SAP Learn More
SAS Native + SAS OLE DB Provider or ODBC driver
Sentiment Analysis & Text Analytics Qlik Web Connectors
Snowflake Computing Native + Snowflake ODBC driver
SOAP Qlik Web Connectors
Splunk Native + Splunk ODBC driver
SugarCRM Qlik Web Connectors
Sybase ASE ODBC Connector Package from Qlik Customer Download Site 
Teradata ODBC Connector Package from Qlik Customer Download Site 
Teradata TPT Qlik Customer Download Site
Tez (Apache Tez) Native + Tez ODBC driver
Twitter Qlik Web Connectors
XML Native
YouTube Analytics Qlik Web Connectors
YouTube Data Qlik Web Connectors

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 
JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.  

Portrett av en Visma konsulent