bWise logo


Qlik GeoAnalytics er en modul for kartvisualisering og avansert geografisk analyse. Modulen er tilgjengelig for både QlikView og Qlik Sense.
Qlik GeoAnalytics håndterer både predefinerte administrative regioner som fylke, kommune, byer og tettsteder, i tillegg til egendefinerte regioner. Man kan enkelt plotte nøkkeltall og trender både som tall, tekst, grafer og med ulike bakgrunnsfarger. Kartene er sømløst integrert i Qlik og interaksjon/valg/filtrering gjort i kartene påvirker hele modellen og motsatt.
Når man driller ned i geografiske områder, og kan man gjerne bruke ulike visualiseringer på ulike drill-down nivåer. Det er mulighet for å legge på mange lag og ulike visualiseringstyper. Man kan tegne linjer og piler mellom geografiske områder, noe som passer godt for rutebaserte analyser. Man kan gjøre aggregering basert på geografi, eller gjøre geo-relaterte referanseoppslag. Qlik GeoAnalytics gir mulighet til å oppdage skjulte forbindelser mellom geografi og andre data.

 Har du QlikView eller Qlik Sense kan du laste ned en gratis demo av GeoQlik.

http://www.qlik.com/us/products/qlik-geoanalytics

 

Introducing Qlik GeoAnalytics:

https://www.youtube.com/watch?v=TcROzjZ4yig

 

 


 

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Portrett av en Visma konsulent