bWise logo

Qlik logo


Høyere kvalitet og lavere kostnader.

Application Lifecycle Management er en viktig disiplin for å sørge for både kontroll, sikkerhet og effektivitet i forvaltningen av en løsning over tid.

Platform Manager for Qlik av In4BI er ledende for Qlik-miljø og brukes internt av BI-leverandøren QLIK selv.  Løsningen organiserer og strømlinjeformer utvikling av QlikView og Qlik Sense applikasjoner. Den gjør det lett for utviklere å samarbeide under utviklingen, og håndhever en prosess som minimerer feilkjøringer og gjør det lett å flytte applikasjoner igjennom syklusen: Utvikling -> Test -> Produksjon.

Løsningen sørger for versjonshåndtering, og synliggjør avhengigheter mellom QVD/QVF-filer, Excel-ark, eller tekstfiler for alle brukere. Å rulle tilbake til en tidligere versjon er gjort med ett enkelt klikk.

Data Lineage funksjonalitet er også på plass, fordi det er viktig for å forstå hva en endring vil føre til i hele dataflyten. I tillegg vil en smart «Forskjellsanalyse» gi raskt overblikk over hvilke endringer som er gjort av hvem, og når. Dette er viktig for å være compliant med både egne prosedyrer og eksterne regulativ, og gir trygghet for at man har full kontroll på løsningen og informasjonsflyten.

 

Å ha kontroll på livssyklusen til alle QlikView eller Qlik Sense versjoner som noen gang har eksistert er essensielt i forbindelse med revisjoner av ulike slag.

Har du både Qlik og SAP/BO? Da kan du håndtere begge miljøene fra samme verktøy.

 Mer om Platform Manager for Qlik 

Mer om Platform Manager for SAP/BO

 

Ta kontakt med oss for nærmere dialog eller demonstrasjon av løsningen.

Har du en Qlik-løsning i dag? Om du må svare nei på et eller flere av disse spørsmålene bør du ta en nærmere titt på hva denne løsningen kan hjelpe med:


 

  • Kan du visualisere avhengigheter mellom de ulikedashboards og elementer?
  • Har du kontroll på produksjonsetting og prosess? ( Release Management)
  • Kan du søke på metadata på tvers av QlikView og Qlik Sense applikajsoner?
  • Kan du enkelt sammenligne 2 dashboard-versjoner?
  • Kan du enkelt rulle tilbake en versjon, selv fra produksjon?
  • Har du et godt verktøy for versjonshåndtering?
  • Kan du logge alle endringer og aktiviteter i dag?
  • Kan du sammenligne Excel og tekstfiler?
  • Har du flere Qlik’servere og full kontroll på synkroniseringen mellom dem?