bWise logo

Qlik logo


 

Høyere kvalitet og lavere kostnader.

Application Lifecycle Management er en viktig disiplin for å sørge for både kontroll, sikkerhet og effektivitet i forvaltningen av en løsning over tid.

Platform Manager for Qlik av In4BI er ledende for Qlik-miljø og brukes internt av BI-leverandøren Qlik selv. Løsningen organiserer og strømlinjeformer utvikling av QlikView og Qlik Sense-applikasjoner. Den gjør det lett for utviklere å samarbeide under utviklingen, og håndhever en prosess som minimerer feilkjøringer og gjør det lett å flytte applikasjoner igjennom syklusen: Utvikling  Test  Produksjon.

Løsningen sørger for versjonshåndtering, og synliggjør avhengigheter mellom QVD/QVF-filer, Excel-ark, eller tekstfiler for alle brukere. Å rulle tilbake til en tidligere versjon er gjort med ett enkelt klikk.

Data Lineage-funksjonalitet er også på plass, fordi det er viktig for å forstå hva en endring vil føre til i hele dataflyten. I tillegg vil en smart «forskjellsanalyse» gi raskt overblikk over hvilke endringer som er gjort av hvem, og når. Dette er viktig for å være compliant med både egne prosedyrer og eksterne regulativ, og gir trygghet for at man har full kontroll på løsningen og informasjonsflyten.

Å ha kontroll på livssyklusen til alle QlikView eller Qlik Sense-versjoner som noen gang har eksistert er essensielt i forbindelse med revisjoner av ulike slag.

Har du både Qlik og SAP/BO? Da kan du håndtere begge miljøene fra samme verktøy.

 Mer om Platform Manager for Qlik 

Mer om Platform Manager for SAP/BO

 

Ta kontakt med oss for nærmere dialog eller demonstrasjon av løsningen.

Har du en Qlik-løsning i dag?
Om du må svare nei på et eller flere av disse spørsmålene bør du ta en nærmere titt på hva denne løsningen kan hjelpe med:

 

  • Kan du visualisere avhengigheter mellom de ulikedashboards og elementer?
  • Har du kontroll på produksjonsetting og prosess? ( Release Management)
  • Kan du søke på metadata på tvers av QlikView og Qlik Sense applikajsoner?
  • Kan du enkelt sammenligne 2 dashboard-versjoner?
  • Kan du enkelt rulle tilbake en versjon, selv fra produksjon?
  • Har du et godt verktøy for versjonshåndtering?
  • Kan du logge alle endringer og aktiviteter i dag?
  • Kan du sammenligne Excel og tekstfiler?
  • Har du flere Qlik-servere og full kontroll på synkroniseringen mellom dem?

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 
JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.  

Portrett av en Visma konsulent