bWise logo

Analyse og rapportering

Rapportering er selve fundamentet i en Business Intelligence strategi, den gir brukerne den mest attraktive informasjonen på en sikker og pålitelig måte.

Rapportering gjør virksomheten i stand til å få tak i data, formattere dem, og levere dem tilbake som meningsfylt informasjon til den/de som har behov for dem, enten de befinner seg i eller utenfor virksomheten.

De fleste bedrifter har ofte nok data, men dataene er gjerne vanskelig tilgjengelig for andre enn IT-personalet. Det å få svar på spørsmål, fører som regel til at man ønsker å stille nye spørsmål. Med en god rapporteringsløsning med mulighet for ad-hoc spørringer kan brukerne selv gis dynamisk tilgang til den informasjonen de trenger, uten å ha inngående kjennskap til datakilder og underliggende strukturer.

Man benytter ofte en rapporteringsløsning mot et datavarehus, eller direkte fra sitt eksisterende ERP-system. Disse systemene inneholder massevis av informasjon, men mange trenger en rapporteringsløsning i tillegg for å få gjort ad-hoc spørringer med integrert analyse.

Våre verktøy


 

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder. 

Portrett av en Visma konsulent