bWise logo

Budsjettering og planlegging

Tross utviklingen innen teknologi, bruker mange fortsatt Excel som verktøy for budsjett og planlegging. Selv om det har vært med rette i mange år, og tjener sin funksjon, så opplever mange bedrifter at de bruker for mye tid på å håndtere alle filene som kommer inn til økonomiavdelingen, og at det ofte gir uønskede konsekvenser som dårligere kontroll, effektivitet og høy risiko for at noe går galt. Noe det ofte gjør.

Noen organisasjoner har et budsjettverktøy, enten frittstående, eller som en modul i forretningssystemet som er vanskelig å bruke og/eller ikke møter de behovene man har til egen prosess, analyse eller brukervennlighet. Enten er de for omfattende og komplekse, eller så gir de ikke tilstrekkelig funksjonalitet.
 
Ofte er man avhengige av enkeltpersoner, internt eller eksternt for å få tilgang til rapportene, og gjøre endringer. I Visma bWise har vi kompetanse på fagområdet, og fokus på moderne lettbente verktøy for å støtte prosessen med budsjettering og planlegging.
 
Vi ser at hver kunde er unik, men streber etter å forenkle ellers vanskelige arbeidsprosesser og tar i bruk standardverktøy der hvor det er fornuftig. Vi analyserer kompleksiteten og arbeidsmetoder i fellesskap, og finner på den måten ut av hvor det kan hentes ut gevinster.
 
Et moderne budsjett- og planleggingsverktøy skal støtte deg i prosessen, og hjelpe deg med å jobbe mer effektivt og sikkert. Samtidig skal det gi fleksibilitet og oversikt ved stadige endringer.
 
Det kan vi bidra med. 
  
Les mer om driverbasert tilnærming til budsjettering og planlegging, og hvorfor spesialiserte verktøy er nyttige. 

Våre verktøy innen budsjettering og planlegging


 

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 
JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.  

Portrett av en Visma konsulent