bWise logo

Introduksjonskurs i moderne visualisering med Qlik Sense

Dato: 09/05/2017
Tid: 08.30 - 12.00
Sted: bWise Dronning Eufemiasgt 6, Oslo

 

 

Innhold på introduksjonskurset

Det finnes mange måter å visualisere data på. Alle kjenner vi vel manuelle og personlige verktøy som Excel, og PowerPoint. Dette introduksjonskurset ser på moderne metoder og verktøy for å fremstille et tallmateriale mer lettlest, med navigasjon, filtrering og drilling.

  • Introduksjon til datavisualisering. Hvordan fungerer hjernen vår ift å oppfatte tall? Hva er ‘et godt design’?
  • Hvordan får du data inn i Qlik Sense? Vi ser på eksempler fra CRM, Excel og regnskapssystem
  • Vi lager vår første visualisering med analysemuligheter. Praktisk oppgaveløsning
  • Hvordan kan vi raffinere dette og dele resultatet med andre? Vi ser på ‘storytelling’
  • Mer avansert bruk. Filtrering, sortering, fritekstsøk og navigasjon.
  • Vi lager en komplett brukeropplevelse, med alle elementene vi har lært. Praktisk oppgaveløsning.

Påmelding

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og vil at Visma sender meg relevant informasjon på e-post basert på mine interesseområder.