Visma Analytics for Power BI på 1-2-3

Visma Analytics for Power BI er en Business Intelligence-løsning integrert med Visma Business-regnskapssystem, levert som et abonnement i Microsoft Azure. Visma Analytics for Power BI gir brukervennlige rapporter og analyser visualisert med sanntidsdata, og gjør det mulig for deg og virksomheten din å ta datadrevne beslutninger. 

Løsningen styrker hele organisasjonen ved å gi de riktige personene de riktige data og innsikt gjennom en tidsbesparende løsning. 

Brukere kan raskt få innsikt i koblingen mellom økonomiske resultater og de virkelige driverne bak det. Det vil gi innsikt som trengs for å utvikle seg raskt for å være i forkant av markedet.

  • Rimelig løsning i i markedsledende verktøy
  • Visualiser sanntidsinformasjon
  • Full kontroll over din finansielle situasjon
  • Evne til å ta datadrevne beslutninger
  • Gi alle ansatte innsikt uansett hvor de er

 

Power Platforms Kristin.jpg

Power BI_dashboard.png

Power BI_avviksanalyse.png

Power BI_kundereskontro.png

Power BI_result.png