Visma Analytics

Visma Analytics for Power BI

Standardiserte og selvbetjente business intelligence-løsninger i Power BI.

Visma bWise har utviklet et produkt innen business intelligence som gir ferdige analyser og rapporter i Power BI. Prosjektet passer for små og mellomstore virksomheter med behov for en ny BI-løsning bygget på Microsoft Power BI og med Visma Business som kildesystem.

Hva er Visma Analytics for Power BI?

Visma Analytics for Power BI er en standardisert BI-løsning bygget i Power BI. Produktet forenkler prosessen rundt datastrukturering, som ofte er den mest kompliserte og tidkrevende prosessen i etableringen av en BI-løsning. Ved å standardisere innhenting av data fra ulike kilder, kan vi skape standardiserte applikasjoner som tilknyttes dataene dine. I disse applikasjonene vil du finne det som normalt sett er mest aktuelt å ha med i en regnskapsapplikasjon, en salgsapplikasjon, en markedsføringsapplikasjon osv. For regnskap kan det blant annet være en P&L, et finansielt dashboard, regnskap versus budsjett/forecast og utviklingsgrafer. 

Mange nordiske virksomheter har allerede Power BI inkludert i sin Microsoft-pakke. Løsningen er derfor utviklet i Power BI slik at terskelen for å lære seg og benytte verktøyet er lavere, for ikke å snakke om investeringskostnadene.

Power Platforms Kristin.jpg

Power Platforms dashboard.jpg

Business Intelligence for små og mellomstore virksomheter

Ved å standardisere prosessen forenkles måten BI implementeres på. Dette gir lavere produksjonskostnader, og dermed lavere kostnader for deg som ikke ønsker å kjøpe et fullt utviklet BI-produkt. 

For virksomheter som har behov for mer spesialtilpasset analyse eller med komplekse og uvanlige datakilder vil fortsatt en bredere BI-plattform være å foretrekke. Hvis din virksomhet derimot ønsker en standardisert innsikt, raskere prosessering av data og en bedre brukervennlighet enn Excel til en fornuftig pris, vil dette være deres produkt.

Kort om Power BI

Power BI er et business intelligence verktøy brukt for å få innsikt i relasjoner i data. Verktøyet er dynamisk, hvilket muliggjør drilling i data, sammenlikning mellom selskap eller divisjoner, se sammenhenger mellom visualiseringer, avgrensning av segmenter eller tidsavgrensninger og mye mer. Med en godt strukturert data-arkitektur vil verktøyet muliggjøre innsikt i data på en brøkdel av tiden det ville tatt å finne svaret på det samme ved hjelp av et annet office produkt.

Power Platforms utvikling.jpg