Qlik Alerting

Qlik Alerting

Intelligente, datadrevne varsler i Qlik Sense

Hva er Qlik Alerting?

Qlik Alerting er en varslingsplattform for Qlik Sense. Den gir intelligente, datadrevne varsler som hjelper brukere proaktivt  å overvåke virksomheten og iverksette rettidige tiltak. Med Qlik Alerting kan virksomheter administrere med unntak, øke verdien av analyser ved å varsle brukere om potensielle problemer, hjelpe dem med å analysere videre og fremme handling basert på innsikt.

  • Skap sofistikerte, intelligente varsler
  • Selvbetjente og sentraliserte varsler
  • Driver analytics-adopsjon og -handling

Hold deg informert med kraftige, datadrevne varsler

Lag varsler som overgår enkle KPI-målinger. Qlik Alerting har avansert statistisk beregning og trending som lett oppdager uregelmessigheter, sammenligninger og kompleks varslingslogikk, og muligheten til å drille ned i og evaluere individuelle dimensjonsverdier. Og i motsetning til andre produkter, er Qlik Alerting datadrevet, og ikke basert på visualiseringer, noe som gir deg friheten til å overvåke alle dataene dine uten begrensninger.

Alerting 1stayinformedchromeframe2x.png

Alerting 2 enableselfservicechromeframe2x.png

Selvbetjening og sentralt administrert varsling

Qlik Alerting støtter både pull- og push-varsling, slik at brukere kan være selvbetjente og virksomheter kan dele innsikt til store grupper av brukere. Et enkelt grensesnitt i Qlik Sense lar brukere enkelt sette opp varsler for seg selv. En robust sentralisert applikasjon lar administratorer definere og administrere sofistikerte varsler for bred distribusjon. Og innsikt kan leveres gjennom flere kanaler på en fleksibel måte, enten gjennom tilpassede e-poster eller Qliks mobilapp.

Hvorfor bruke Qlik Alerting?

Øk verdien på analytiske investeringer ved å varsle brukere og ledere når potensielle analytiske problemer oppstår, slik at de kan administrere med unntak. Qlik Sense-varsler fremmer brukerengasjement med data ved å tilby direkte lenker for å analysere videre, med kontekstbevissthet for å ta brukere direkte til riktig analyse. Dette betyr mer adopsjon og handling basert på innsikt.

Alerting 3 intelligentactiondevices2x.png

Vil du vite mer? Ønsker du en uforpliktende demo?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Nicolai 400.png

Nicolai Svendsen

Sales Director, Visma bWise

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI