Platform Manager

Mer tid til å analysere dataene dine

Be om demo


Avdekk risiko

Stadige endringer i virksomheten krever raske og fleksible løsninger. Med nye forretningsbehov øker risikoen for feil og mangler. Dette krever en smidig måte å utvikle BI applikasjoner på. PlatformManager vil redusere risikoen ved å strømlinjeforme prosessen rundt utvikling, distribusjon og testing.


Spar tid

Mange BI-prosjekter starter på avdelingsnivå med en utvikler som gjør alt. Etter å ha bygd noen fantastiske instrumentpaneler, blir prosjektet en suksess, og flere utviklere og interessenter blir lagt til BI-teamet. Å jobbe effektivt i håndteringen av endringer, testing og distribusjon vil være avgjørende for prosjektets suksess.

Revisjon og etterlevelse

Du trenger ikke å være i bank eller forsikring for å bli konfrontert med compliance. I dag må CIOs håndtere nye og flere regler og forskrifter enn noen gang før. PlatformManager vil hjelpe deg med en fullstendig logging av alle handlinger utført av BI-teamet.

For mange funksjoner til å nevne dem alle

Med et stort antall funksjoner vil vi fortelle deg om et par av dem nedenfor. For å finne ut om alle funksjonene er det best å 

Se et webinar  eller  Be om demo

Fleksibel    arbeidsflyt

Platform Manager lar deg følge din egen distribusjonsprosess for publisering av apper til produksjonsserveren din. Den er enkel å bruke, justerbar, kraftig og fleksibel.

Uvurderlig kunnskap

Rike metadata lar deg søke på tvers av appene dine for brukte filer, uttrykk, variabler, servere brukt og mye mer. Utforsk og analyser raskt for å finne løsninger.

Godkjent godkjenning

Bare testede apper skal brukes av de ansatte. Platform Manager håndhever at kun gjennomgåtte og godkjente apper kan brukes i produksjon.

Release Management

Hold produksjonsmiljøet ditt ryddig ved å pakketere apper som er relatert til hverandre. Gjenopprett alle utgivelsene som inneholder programmer som fungerer sammen for å holde miljøet ditt konsistent.

Dataflyt

Hvilke filer kreves for å laste inn appen din? La Platform Manager visualisere dataflyt og navigasjon i visualiseringen for å analysere dine avhengigheter.

Samarbeid

Arbeid sømløst på tvers av team/avdelinger. Se endringer som er gjort av andre og gi testerne den informasjonen de trenger for å teste raskere og mer fokusert slik at de kan levere applikasjoner av høy kvalitet.

Sømløs kode

Kode-gjennomgang er den sikreste veien til bedre kode, og grunnleggende for hvordan appliksjonen fungerer. Innebygde evalueringsverktøy gjør kodeoversikt en viktig del av teamets arbeidsprosess.

Se forskjellen

Vurderinger skjer raskere når du vet nøyaktig hva som er endret. Platform Manager sammenligner versjoner av kildekoden side om side, og fremhever delene som er nye, redigert eller slettet.