Visma Partner Insight: Innsiktsportal i Qlik Sense

Visma Partner Insights er en innsiktsportal som sammenstiller data fra mange ulike kilder og som raskt og brukervennlig gir verdifull innsikt for Visma Software sine partnere og regnskapsbyråkunder. For å kunne levere høy ytelse, godt grafisk design og full sikkerhet i portalen, uten et stort utviklingsprosjekt, ble Visma Partner Insights laget i Qlik Sense.

Behovet

Visma Software er et selskap som selger programvare til små og mellomstore bedrifter i Norge. Visma Software selger Visma sine systemer gjennom partnere, både ERP-spesialister og regnskapskontorer. 
Visma Software ønsket en løsning som sammenstilte data hvor partnere kunne se sine Visma kunder, diverse verdier og tall knyttet til disse. I tillegg var ønsket å få laget en løsning for regnskapsbyråer hvor de fikk en oversikt over forbruk av tjenester benyttet hos Visma. Det var avgjørende at løsningen ble enkel i bruk og oversiktlig ved å fremstille data på en visuell måte.

Resultater

Visma Partner Insights bidrar til effektivisering både for Visma Software og deres partnere. Partnerne opplever en vesentlig reduksjon i tidsbruk for å finne egen tall og skape oversikt over egen portefølje. I tillegg får de et bedre CRM for å følge opp sine kunder som igjen gir bedre kundetilfredshet. Regnskapsbyråer som benytter løsningen har minsket tidsbruken ved å viderefakturere klienter for bruk av Visma tjenester fra eksempelvis 3 dager til 3 timer pr mnd. For Visma Software opplever de en reduksjon i antall servicehenvendelser fra partnere, der de tidligere måtte selv sammenstille data og ta uttak av rapporter for oversendelse. Dette gir økt effektivitet, kvalitet, bedre oversikt og redusert tidsbruk.