Behov for å visualisere store datamengder

Visma består av en rekke datterselskap hvor samtlige har behov for å ta forretningskritiske beslutninger basert på analyser og rapporter. Visma Group Finance har i oppgave å samle alle data i selskapet på et sted for så å sammenstille, lage rapporter og visualisere tallene for hele konsernet. Tallene skal brukes både internt og eksternt for å vise investorer, eiere og myndigheter hvordan det går med Visma.

Å samle data fra alle Visma-selskapene er en svært kompleks prosess. Det er snakk om store mengder data, og det er alt for tidkrevende å analysere og konsolidere disse dataene i f.eks. Google Sheets. Konsernet trengte et verktøy som kunne behandle store mengder data og samtidig gjøre det mulig å presentere dataene på en enkel og informativ måte. Visma Group Finance tok derfor i bruk Tableau for analyse og visualisering av sine data. 

 

Tableau i Visma

18_09_27 - vsm -07309.jpg

Hva gjør Tableau for Visma?

Gjennom Tableau sammenstiller Visma Group Finance data fra alle datterselskapene. Datterselskapene lagrer sine regnskapsdata i Visma sitt datavarehus, som vedlikeholdes internt. Der blir de preppet før Tableau henter dem ut for analyse.I Visma brukes Tableau i all hovedsak til to ting:

  1. Rapportering: Utvikling av rapporter som kan deles med eiere og investorer, samt internt
  2. Analyse: Visma kan gjøre alt fra enkel til svært detaljert analyse av data

Tableau gjør vårt arbeide med data mye mer effektivt enn før. Vi ville ikke vært i stand til å hverken lage like gode rapporter eller analysere data slik vi gjør, hadde det ikke vært for Tableau og kompleksiteten i løsningen,

Edda Davidsdottir, Group Data Controller i Visma Group Finance

Kort "time to insight"

Davidsdottir trekker også frem at Tableaus viktigste styrke er brukervennligheten og at det er enkelt å få innsikt i data gjennom drag-and-drop mulighetene. 

Ved å visualisere dataene i enkelt forståelige rapporter forkortes “Time to Insight”, noe som er en viktig suksessfaktor for Visma Group Finance. I dagens løsning har Visma og datterselskapene enklere og raskere tilgang til alle nødvendige data. Gjennom en rekke ferdigstilte rapporter og muligheten til å produsere nye rapporter på en enkel måte, kan Visma nå raskt få oversikt over alle tall i selskapet. Og ikke minst får de muligheten til å drille ned i tallene og analysere de på en helt annen måte enn de kunne før.

18_10_04 - vsm -08439.jpg

Lisens kjøpt gjennom Visma bWise

Visma Group Finance har kjøpt Tableau gjennom Visma bWise, som er Tableau partner og forhandler. Visma bWise en ledende leverandør av Business Intelligence og Data Management løsninger i Norden. Tableau er et markedsledende self-service verktøy som Visma Group Finance sine ansatte selv administrerer.