Visma Financial Solutions - Innsikt gjennom en enhetlig informasjonsplattform

Sammenstilling av ulike datakilder som skaper verdifull innsikt i dagsferske data gjennom en enhetlig informasjonsplattform i TimeXtender og Qlik Sense.