Prosessvisualisering gir bedre oversikt for UDI

UDI skal effektivisere sine prosesser og utvikle bedre tjenester for brukerne. De valgte derfor produktet Mehrwerk ProcessMining for å visualisere sine prosesser slik at de kan analysere hvordan prosessene faktisk fungerer. Løsningen har i dag en nøkkelrolle for utvikling av virksomheten.

Målet med prosessvisualiseringen

  • Bedre kontroll over arbeidsflyt og prosesser

  • Økt kunnskap og forståelse for hvordan deres prosesser faktisk gjennomføres

  • Redusert behandlingstid og bedre strukturering av prosessgjennomføringen

  • Reduserte kostander

  • Bidra til en kultur med datakunnskap og datadrevne beslutninger

  • Bidra til en positiv opplevelse for deres brukere

Konkret eksempel

Et eksempel på et konkret bruksområde for UDI at de utvikler et dashboard for å følge med på søknadsprosessen for asylsøkere ved det nasjonale ankomstsenteret. Søknadsprosessen er en kompleks prosess som involverer en rekke aktører i tillegg til UDI, f.eks. politiet, helsemyndighetene, frivillige organisasjoner som representerer asylsøkernes interesser, mottakssentralen og flere andre. Prosjektet søker å integrere data fra mange forskjellige kilder, visualisere søknadsprosessen (og prosessavvikene) og følge med på at man overholder og behandlingstidsmålene.

“Process Mining vil for oss spille en nøkkelrolle i å oppdage, visualisere og overvåke søknadsprosessen.” sier Magnar Naustdalslid, Senior Adviser i UDI.

Hvorfor valgte UDI å gå for Mehrwerk ProcessMining?

Gartner: Market Guide for Process Mining

I guiden kan du lese mer om hvorfor nye former for automasjon og kunnskap om underliggende prosesser er nøkkelen til digital transformasjon.  Rapporten gir en analyse av hvilke utfordringer man står ovenfor og anbefalinger for å optimalisere sin drift.

Last ned rapporten gratis >