Prosessvisualisering gir bedre oversikt for UDI

UDI skal effektivisere sine prosesser og utvikle bedre tjenester for brukerne. De valgte derfor produktet Mehrwerk ProcessMining for å visualisere sine prosesser slik at de kan analysere hvordan prosessene faktisk fungerer. Løsningen har i dag en nøkkelrolle for utvikling av virksomheten.

Målet med prosessvisualiseringen

  • Bedre kontroll over arbeidsflyt og prosesser

  • Økt kunnskap og forståelse for hvordan deres prosesser faktisk gjennomføres

  • Redusert behandlingstid og bedre strukturering av prosessgjennomføringen

  • Reduserte kostander

  • Bidra til en kultur med datakunnskap og datadrevne beslutninger

  • Bidra til en positiv opplevelse for deres brukere

Konkret eksempel

Et eksempel på et konkret bruksområde for UDI at de utvikler et dashboard for å følge med på søknadsprosessen for asylsøkere ved det nasjonale ankomstsenteret. Søknadsprosessen er en kompleks prosess som involverer en rekke aktører i tillegg til UDI, f.eks. politiet, helsemyndighetene, frivillige organisasjoner som representerer asylsøkernes interesser, mottakssentralen og flere andre. Prosjektet søker å integrere data fra mange forskjellige kilder, visualisere søknadsprosessen (og prosessavvikene) og følge med på at man overholder og behandlingstidsmålene.

“Process Mining vil for oss spille en nøkkelrolle i å oppdage, visualisere og overvåke søknadsprosessen.” sier Magnar Naustdalslid, Senior Adviser i UDI.

Hvorfor valgte UDI å gå for Mehrwerk ProcessMining?

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png