Kvalitetssikkert datagrunnlag for TOMRA

Når millioner av datapunkter blir til innsiktsfulle visualiseringer, gir dette et mye bedre og kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for virksomheten.

Behovet

TOMRA er en stor internasjonal aktør som bl.a. produserer pantesystemer for drikkevareemballasje. Enhver flaske som blir pantet i en automat ett sted i verden etterlater seg masse data, og denne enormt store datamengden inneholder masse interessant informasjon om den brukes riktig. TOMRA manglet et godt visualiseringsverktøy som kunne lese og behandle data fra både nye og eldre versjoner av IFS i tillegg til andre eldre datakilder de hadde.

Etter hvert som implementeringen av IFS skred frem så man også at det var behov for et integrasjonsverktøy som kunne synkronisere IFS med andre interne løsninger. Videre var det et behov for å understøtte forretningsprosesser på tvers av IFS og eksterne løsninger hos partnere og underleverandører.

Til sist hadde TOMRA behov for å forbedre sin evne til å utnytte alle innsamlede data fra pantemaskinene (40-50GB pr. dag med sensor- og pantedata) på en måte hvor man enklere kunne få innsikt, beslutningsgrunnlag og mulighet for dypere analyse.

Løsningen

Visma bWise bistår TOMRA i flere forskjellige prosjekter både med rådgivning, løsningsimplementering og opplæring av brukere. Dette er tre av prosjektene der Visma bWise bidrar:

«Jeg opplever at Visma bWise er veldig imøtekommende. De spør og utfordrer oss basert på erfaring for å skape gode resultater, men de kan være enda hardere på å stille krav til oss. De utfordrer oss også til å tenke globalt, er fleksible samt gode til å holde mange baller i luften samtidig.»
- Øyvind Larsen, VP Information Systems i TOMRA.

Resultater

Alle disse prosjektene/leveransene fører til at TOMRA har et kvalitetssikkert og godt datagrunnlag for å kunne ta forretningskritiske beslutninger basert på virkelige data. Man har også samlet data fra flere kilder slik at mange avdelinger får et riktigere og raskere overblikk over virksomheten.

Både Vertica og Qlik tilbyr muligheter for å jobbe med AI og maskinlæring. Dette gjør det mulig for TOMRA å ta i bruk R og Python for prediksjon og dypere analyse. Dette utgjør et stort potensiale som vil utforskes videre.