Direktoratet for Økonomistyring

Utvikling av og visualiseringer til Statsregnskapet.no

Statsregnskapet.no med Qlik QAP

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet.

I dette inngår blant annet at DFØ skal motta, behandle og kontrollere regnskapstall fra statlige virksomheter. Virksomhetene rapporterer til DFØ hver måned, og DFØ sender deretter et oppdatert bevilgningsregnskap og kapitalregnskap til fagdepartementer, Riksrevisjonen og Statistisk sentralbyrå. DFØ sammenstiller tallene til den årlige stortingsmeldingen om statsregnskapet, og publiserer også månedlige fall fra statsregnskapet.

For å løse oppdraget ønsket DFØ å anskaffe en publiseringsløsning som var tilpasset dagens brukere og deres behov. Det har vært viktig for DFØ å følge prinsippene om at løsningen skal være

  • Troverdig – tillit til tallene. Det bør være selvforklarende hva man ser
  • Inspirerende – gode visuelle fremstillinger fremmer forståelse og engasjement
  • Pedagogisk – lett å forstå navigasjonen, intuitiv og med godt søk
  • Bevisstgjørende – kommunikasjon av økonomiske tall handler om å skape dialog
  • Konsistens – Løsningen må fremstå konsistent og homogen.

DFØ og Finansminister Siv Jensen lanserte i oktober 2017 statsregnskapet.no som er en enkel og grafisk fremstilling av fjorårets statsregnskap. Løsningen er laget i Qlik QAP.

Statsregnskapets brukere kan i hovedsak deles i 2 grupper:

Interne brukere av løsningen som består av:

  • Statsforvaltningen, dvs. departementene
  • DFØs fagfolk som forvalter statsregnskapet på vegne av Finansdepartementet

Eksterne brukere av løsningen som består av:

  • «Datautforskeren», i praksis akademia og media
  • Privatpersoner

Kunden har selv definert balansen mellom ‘enkelt’ og ‘avansert’, og tilbyr både noen lettleste oversiktsgrafer og mer avansert selvbetjening.

Kontakt oss 

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.