Direktoratet for Økonomistyring

Utvikling av og visualiseringer til Statsregnskapet.no

Statsregnskapet.no med Qlik QAP

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har ansvaret for forvaltning og drift av statsregnskapet.

I dette inngår blant annet at DFØ skal motta, behandle og kontrollere regnskapstall fra statlige virksomheter. Virksomhetene rapporterer til DFØ hver måned, og DFØ sender deretter et oppdatert bevilgningsregnskap og kapitalregnskap til fagdepartementer, Riksrevisjonen og Statistisk sentralbyrå. DFØ sammenstiller tallene til den årlige stortingsmeldingen om statsregnskapet, og publiserer også månedlige fall fra statsregnskapet.

For å løse oppdraget ønsket DFØ å anskaffe en publiseringsløsning som var tilpasset dagens brukere og deres behov. Det har vært viktig for DFØ å følge prinsippene om at løsningen skal være

  • Troverdig – tillit til tallene. Det bør være selvforklarende hva man ser
  • Inspirerende – gode visuelle fremstillinger fremmer forståelse og engasjement
  • Pedagogisk – lett å forstå navigasjonen, intuitiv og med godt søk
  • Bevisstgjørende – kommunikasjon av økonomiske tall handler om å skape dialog
  • Konsistens – Løsningen må fremstå konsistent og homogen.

DFØ og Finansminister Siv Jensen lanserte i oktober 2017 statsregnskapet.no som er en enkel og grafisk fremstilling av fjorårets statsregnskap. Løsningen er laget i Qlik QAP.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png