Softhouse: Budsjett- og prognosehåndtering med Bizview

Behovet

Softhouse er et svensk konsulenthus med hovedfokus på agile og lean programvareutvikling. Selskapet har seks kontorer i Sverige, samt kontorer i Sarajevo og Bosnia.

Siden oppstarten i 1996 har selskapet vokst til rundt 300 ansatte. Hvert kontor er organisert som et eget selskap med egne instanser av VismaPX, hvor både bokføring og timerapportering blir gjort. 

Softhouse hadde et behov for å sentralisere budsjett- og prognosehåndtering hvor det var ønsket at samtlige selskap skulle jobbe på samme måte. Implementeringen var det Visma bWise som stod for.

Softhouse_Ref21_bilde.jpg

Softhouse_Ref21_screen.png

Løsningen

Ved å implementere Bizview hos Softhouse har Visma bWise sammen med kunden skapt en felles prosess for budsjett- og prognosehåndtering, der samtlige kontorer nå arbeider på samme måte. I tillegg til en felles prosess er også datagrunnlaget samstemt ut fra definisjonene som er satt i VismaPX. Ved å ha en fellesforståelse for hva vi ønsker å oppnå har vi skapt en rapporteringsstruktur, som både vil brukes i de respektive selskapene og i konsernrapporter med konsoliderte data. Konsolidering av data skjer på to nivåer; på konsernnivå og på selskapssnivå, hvor ulike forskrifter bestemmer hvilke elimineringer som skal utføres.

Resultatet

Resultatet av Bizview-implementasjonen er en prosess som baseres på de mest sentrale ressursene i organisasjonen, nemlig konsulentene. Til sammen utgjør konsulentene en timepott som er mulig å bemanne og fakturere, som i kombinasjon med timepriser og andre parametere bestemmer forventet inntekt og lønnskostnader.

I tillegg til selve konsulent forretningen planlegges også andre ressurser, inntekter og kostnader i selskapet i henhold til relevante drive. Som beslutningsstøtte til all planlegging henter man historiske data fra VismaPX.

Løsningen i BizView har gitt oss muligheten til å sette opp en helt ny prognoseversjon på bare 60 sekunder.

Bengt Gustavsson, CFO, Softhouse

Softhouse_Ref21_screen2.png

Softhouse_Ref21_screen3.png

Softhouse_Ref21_logo.png

Kontakt oss

Ønsker din virksomhet å bli mer datadreven?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

I Visma bWise er vi 100 konsulenter som er eksperter innenfor analytics og business intelligence. Vi er et av Norges sterkeste fagmiljø og leverer noen av de største og viktigste prosjektene innen analytics og BI i landet.

Kristin.jpg

Kristin Nyberg
Daglig leder i Visma bWise