Petroleumstilsynet ønsket å investere i en ny dataplattform for å gjøre data fra deres IT-systemer tilgjengelig for analyse. Målet var å jobbe mer effektivt, med økt tilgang til informasjon og med bedre grunnlag for å ta beslutninger. Etter å ha anskaffet ny programvare og flere integrasjoner som skulle utvikles, oppsøkte de Terje Knappen fra Advisory som strategisk sparringspartner.

Dataplattform som en del av digitaliseringen