Palette Software - dynamisk analyse og innsikt med Power BI

Med den nye løsningen åpner Palette døren for fullt hva gjelder tilgang på innsikt. Nå brukes tiden til å ekspandere innsikten mer og mer hver måned.

Behovet

Palette Software er et internasjonalt selskap med kontorer i Norden og USA. Palette leverer løsninger for fakturahåndtering og automatiserer hele prosessen fra mottak av faktura, gjennom godkjenning, avtaler, innkjøpsordre osv til betaling.

Palette slet med en altfor manuell prosess for å ta frem finansielle rapporter og salgsrapporter. Rapportene var i tillegg på PowerPoint/Excel-nivå, noe som gjorde det vanskelig å skape de rette forutsetningene for kommunikasjon og analyse.

Selskapene i konsernet fikk tidligere operere selvstendig og frittstående. Datterselskapene hadde sine egne løsninger, så det ble i tillegg manuelle prosesser for å få en samlet oversikt for selskapet. Nå er Palette et større produktselskap og har behov for mer enhetlig rapportering. Det var derfor et sterkt behov for samle dataene med en felles datamodell, felles KPI’er og ensartede måltall.

17_06_21 - vsm -0880.jpg

Mats Ferm, administrerende direktør i Palette Software var tydelig på at han ønsket å bruke en partner/ekstern leverandør for å ta frem en løsning. -"Det er viktig å gå til en partner når man ønsker å få utført en slik jobb. Det tar for lang tid å komme til versjon èn hvis man skal gjøre alt selv. Det gir bedre fremdrift og resultat hvis man har en profesjonell partner som tar ledelsen i prosjektet. Det var viktig for oss å komme bort fra en manuell håndtering av forretningen, og over til en mer datadrevet måte å håndtere virksomheten."

Palette3.jpg

Løsningen

Tidligere var alt Palette gjorde av rapportering manuelt. Og selv om man gjenbruker elementer fra måned til måned, så blir det til at man gjør de samme oppgavene om og om igjen. Siden ingen har ubegrenset med tid, så fører det til at man stadig gjenskaper skaper den grunnleggende rapporteringen, og det blir aldri tid til å ta analysen et steg videre. Det fører til at man bare får et glimt av innsikt, - en nåsituasjon.

Med vår nye løsning, så åpner vi døren for fullt hva gjelder tilgang på innsikt. Nå bruker vi tiden til å ekspandere innsikten mer og mer hver måned. For eksempel gjør vi nå segmentanalyse, vi kan dykke mye dypere ned i de dataene vi har og se årsakssammenhenger. Hva er resultat og hva er drivere. Nå bruker vi tiden på analyse i stedet for på rapportering. Front end av løsningen er utviklet i Microsoft Power BI.


Det går veldig raskt å legge til ekstern informasjon for å berike de dataene vi allerede har, og vi oppdager stadig mye nytt. Dette er data discovery. Mats Frem er som VD en av de mest aktive brukerne i løsningen; - Ofte er det slik i virksomheter at ledelsen er uten dype data, det blir overordnet innsikt. Nå har jeg som VD tilgang til alt og grave dypere. Og det gir mening, VD vet stort sett litt om alt i virksomheten. Moderne VD’er og CFO’er har dyp kunnskap og har god datakompetanse. Det er fremtiden.

Nå som vi har fått gode rapporter og gode analyser, så jobber vi med å ekspandere til andre områder. Vi er allerede godt i gang med å få frem løsninger og analyser knyttet til vår konsulentvirksomhet, slik at vi får en dypere innsikt.

Resultatet

Vi har nå vesentlig bedre innsikt i vår forretning. Vi fikk raskt innsikt i koblingen mellom finansielt resultat og hva som driver det. Nå opplever vi å ha de forutsetninger som skal til for å utvikle oss raskt for å ligge i forkant i vårt marked.

Vi er meget fornøyd med Visma bWise som samarbeidspartner. Det er praktisk at de har kontorer i både Norge og Sverige og vi har samarbeidet meget godt med dem gjennom hele prosessen på tvers av landegrenser. Det gikk relativt raskt å få løsningen på plass, og vi jobber nå med å få på plass ytterligere analyser og innsiktsmodeller.

Siden vi eier og utvikler våre egne produkter i porteføljen, så vurderer vi å legge inn mer innsikt i løsningene som vi tilbyr kundene våre også. Det vil være en meget nyttig add-on for våre kunder.

Vi har nå vesentlig bedre innsikt i vår forretning. Vi fikk raskt innsikt i koblingen mellom finansielt resultat og hva som driver det. Nå opplever vi å ha de forutsetninger som skal til for å utvikle oss raskt for å ligge i forkant i vårt marked.

Mats Ferm, CEO, Palette Software

Palette Software logo.jpg

Kontakt oss

Ønsker din virksomhet å bli mer datadreven?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

I Visma bWise er vi 100 konsulenter som er eksperter innenfor analytics og business intelligence. Vi er et av Norges sterkeste fagmiljø og leverer noen av de største og viktigste prosjektene innen analytics og BI i landet.

Kristin.jpg

Kristin Nyberg
Daglig leder i Visma bWise