Lovisenberg Diakonale Sykehus: Covid-19-rapport i QlikView og NPrinting

Behovet

Lovisenberg Diakonale Sykehus og Visma bWise har over lengre tid jobbet sammen for å utvikle applikasjoner i QlikView. Dette innebærer blant annet applikasjoner for HR og ressursutnyttelse, samt kvalitetsregister.

Da koronaviruset (Covid-19) kom til Norge for fullt i mars endret behovet seg og det ble satt i gang en omdirigering av ressursene innen dataanalyse. Sykehuset og helsemyndighetene ønsket daglig rapportering over sykdomsutviklingen og derfor fikk Lovisenberg Diakonale Sykehus et behov for å automatisere dette arbeidet så mye som mulig. Visma bWise ble satt til utviklingen av rapporteringen.

Dette har ført til

Applikasjonene gjør at Lovisenberg Diakonale Sykehus sparer tid på manuell registrering og telling, ved at tallene nå automatisk hentes ut fra applikasjonen i QlikView.

Applikasjonen kan i fremtiden også brukes for rapportering og analyse av andre sykdomsforløp. På den måten kan Lovisenberg Diakonale Sykehus også dra nytte av applikasjonen også etter Covid-19.

Hvordan skape en datadrevet organisasjon

Digitale ledere skapes i virksomheter som omfavner og utvider analyse til å gjennomsyre hele organisasjonen. Lav datakompetanse derimot, vil holde et team tilbake. Det samme gjelder hvis man utsetter digitale initiativer.

Les denne rapporten om hvordan man kan skape en mer datadrevet organisasjon.

Last ned rapporten her

DataLiteracy_2.png