Qlik Sense for Instabank

Instabank er en datadrevet organisasjon som har en målsetning om å være «best på innsikt». 80 % av de ansatte i banken bruker analyse- og rapporteringsløsningen daglig.

Behovet

Instabank var i 2017 en nyoppstartet bank som ønsket å komme raskt i gang med analyse og rapportering gjennom en fleksibel sammenstilling av data. Løsningen måtte kunne skalere i takt med bankens vekst innen stadig nye produkter og land. Det var derfor viktig å finne en løsning med kort implementeringstid som både er kostnadseffektiv og skalerbar. I tillegg la de vekt på å finne et verktøy som dekker mange ulike behov – alt fra detaljert informasjon for operasjonell oppfølging til analyse og styringsinformasjon. 

Data måtte være lett tilgjengelig for alle gjennom selvbetjente modeller som er enkle å bruke. Samtidig måtte man ha muligheter for mer avansert analyse og uthenting av data. Løsningen skulle brukes av kundesenter, marked, finans, risk, ledergruppen samt rapportering til offentlige myndigheter og styret.

Valget falt derfor på Qlik Sense - en løsning som dekket alle disse behovene.

Løsningen

I tillegg til at Qlik Sense er sterk på datavisualisering og analyse er det god funksjonalitet for sammenstilling av data i Qlik. Instabank valgte derfor å hoppe over det tradisjonelle datavarehuset og i stedet kombinere data og historikk fra ulike datakilder i transformasjonslaget til Qlik. 

Qlik Sense benyttes bredt i virksomheten, blant annet for å se på kundetilgang, kundefrafall, støtte for prismodellen, lønnsomhet i kundesyklus samt analyse av risiko og mislighold. Apper er utviklet for Norge, Sverige og Finland og dekker både lån og sparing, kredittkort og salgsfinansiering. 

Med Qlik Sense har banken fått en enkel og oversiktlig løsning for innsikt der man kan se på, filtrere og drille ned på forskjellige utfall. Alle bruker samme datakilde – noe som innebærer store besparelser i forhold til «data governance» og datakvalitet. Compliance krav som GDPR er ivaretatt ved at personopplysninger maskeres eller slettes og aggregeres for analyseformål. 

Samarbeid med ekstern partner i Qlik

Løsningen i Qlik har gitt muligheter for effektivisering i samarbeid med eksterne partnere. Instabank har i Qlik laget en egen analyse for lønnsomhet og volum i partnersamarbeid.

 “Vi er utrolig fornøyde med løsningen vi har i Qlik Sense, samt den korte implementeringstiden. I dag bruker vi denne løsningen for analyse og rapportering i ledermøtene og vi får rask tilgang til de dataene vi trenger for å ta smarte beslutninger basert på data”, sier Ingrid Rasmussen.

Resultater

Løsningen som er utviklet i Qlik Sense gir banken innsikt som leveres i sanntid. Løsningen er dynamisk og kostnadseffektiv. De har byttet ut de tradisjonelle Power Point presentasjonene med Qlik Sense i ledermøter på grunn av enkelheten i oversikten. I tillegg vises salgsdashboard på TV skjermen sentralt i lokalet og rapporter distribueres til alle ansatte hver ettermiddag.

Nesten alle ansatte i selskapet har en bruker, slik at de får tilgang analyse og detaljert informasjon innenfor sitt område. Den aller ivrigste av alle brukerne er deres CEO, fordi han får umiddelbar tilgang på oppdatert informasjon.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png