Implementering av datavarehus i TimeXtender

GIEK – Implementering av datavarehus i TimeXtender

En implementering av datavarehus til TimeXtender har gitt GIEK en mer stabil løsning med høyere datakvalitet.

Behovet

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) bidrar til finansiering ved å garantere eksportører, kjøpere og banker mot økonomisk og politisk risiko ved eksport.

GIEK hadde et eksisterende analysemiljø gjennom visualiserings- og ETL-verktøyet QlikView. De hadde utfordringer med tunge laster og store datamengder. På bakgrunn av ustabiliteten ved dagens løsning ønsket de å flytte forretningslogikken fra script i QlikView til et datavarehus.

Resultater

En implementering til TimeXtender har gitt GIEK en mer stabil løsning, hvor man unngår duplisering av forretningslogikk og kan bedre ivareta historikken i dataene. Dette fordi man gikk fra to ETL-løp til kun et, slik at dersom man gjør endringer trenger man kun å gjøre dette et sted. 

Løsningen gjorde også at GIEK fikk et mye mer effektivt og stabilt ETL-løp, med bedre oversikt over hele prosessen fra kildedata til rapportering, samt at forretningslogikken ble samlet ett sted. Rapporteringen gir økt datakvalitet, og ny funksjonalitet ble enklere å implementere på grunn av vesentlig nedkortet lastetid.

Gratis e-bok: 5 steg for bedre data management

En undersøkelse gjennomført av TDWI viser at 48% av respondentene bruker over 60% av tiden sin på å finne og preppe data for data- og analyse prosjekter. Dette er mye tid som kunne vært spart!

Hva kan bedrifter gjøre for å redusere denne tiden brukt på å finne og preppe data? Last ned denne guiden som gir deg 5 konkrete steg du kan ta nå:

Last ned guide