Qlik Sense gir beslutningsstøtte for Formuesforvaltning

BI har blitt en kritisk komponent for selskapet som bidrar til at Formuesforvaltning kan ta beslutninger basert på dagsferske og reelle data. 

Resultater

Innføringen av Veiviseren har gjort det mulig for ledelsen i Formuesforvaltning å spre detaljert kunde- og markedsrettet beslutningsinformasjon ut til kunderådgivere og andre beslutningstagere som jobber i randsonen selskapet og våre kunder. Dette har medført at organisasjonen i sin helhet har blitt langt mer effektiv.
«Satsingen innenfor BI har gjort oss langt bedre i stand til å både skape og synliggjøre verdi for våre kunder. Det har også innenfor store deler av virksomheten hjulpet oss med bedre grunnlag når beslutninger skal tas. Vi kan på alle måter raskere forstå trender og utvikling, og ved behov respondere hurtigere enn før.»
Øystein Bø, administrerende direktør i Formuesforvaltning.