Visma bWise har hjulpet Fastighetsägarna Service med å utvikle en komplett løsning for å kunne håndtere rådata og gi en moderne og digitalisert dataflyt til alle sine kunder. Som en del av å bli et moderne og digitalt selskap, valgte Fastighetsägarna Service å gjennomgå sine analyseverktøy og løsning for datavarehus.

Behov for et moderne rapporteringssystem

I dag har Fastighetsägarna Service i hovedsak to kundetyper, de som driver med øknomisk forvaltning og de som driver med eiendomsforvaltning. De har en bred kundeportofølje og jobber ikke bare med borettslag men også med eiendomsforvaltere, hvor kundene til Fastighetsägarna Service forventer at rapporter alltid er tilgjengelig i kundeportalen. Noen kunder har behov for å kunne gå inn på kundeportalen selv og sjekke rapporter som for eksempel oppfølgingsformål. Andre kunder trenger komplett styring hvor eiendomsforvalternes ansatte håndterer rapporter og gjør all oppfølging for kundene.

Før samarbeidet med Visma bWise følte Fastighetsägarna Service at rapportene deres var gamle, grå og kjedelige. Siden de ønsket å jobbe med en moderne dataflyt, så de etter en ny løsning for rapporthåndtering. De trengte et verktøy og en måte å jobbe på som var enkel og som kunne gi kunder og ansatte verdi og dypere analyser enn de var i stand til på den tiden. Utfordringen var å finne en komplett løsning som kunne gi dem lettbearbeidede og tiltalende rapporter som også kunne printes ut i et fint design.

Før de begynte samarbeidet med Visma bWise testet de et annet rapporteringsverktøy, som sikkert fikk rapportene til å se bedre ut, men de kunne ikke printe ut gjennom den løsningen, noe kundene deres trenger. De så derfor etter andre løsninger.

“Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Visma bWise. Vi har hatt våre utfordringer underveis, bugs har dukket opp, enkelte ting har tatt lengre tid enn forventet, men Visma bWise har alltid vært tilgjengelig og rask til å løse alle problemer og utfordringer som har oppstått. Noe vi ikke har opplevd dette med tidligere leverandører vi har jobbet med”, sier Hampus Nyström, forretningsutvikler i Fastighetsägarna Service.

 

_DSC1676 copy.jpg

Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med Visma bWise. Vi har hatt våre utfordringer underveis, bugs har dukket opp, enkelte ting har tatt lengre tid enn forventet, men Visma bWise har alltid vært tilgjengelig og rask til å løse alle problemer og utfordringer som har oppstått. Noe vi ikke har opplevd dette med tidligere leverandører vi har jobbet med.

Hampus Nyström, forretningsutvikler i Fastighetsägarna Service

 

_DSC1716 copy.jpg

Løsningen

I deres søk etter en ny komplett løsning, sammenlignet Fastighetsägarna Service ulike selskaper innen Business Intelligence og ulike løsninger. Visma bWise var selskapet som kunne tilby den helhetlige løsningen som Fastighetsägarna Service trengte. Visma bWise sitt syn var at en stor del av problemet med Fastighetsägarna Service sin løsning var at for mye av forretningslogikken hadde blitt plassert i et front-end-verktøy i stedet for i et datavarehus. Noe som gjorde at de kontinuerlig trengte å oppgradere front-end verktøyet for å få mer funksjonalitet.

I første omgang hjalp Visma bWise med å produsere on-demand rapporter, både for Fastighetsägarna Service sine ansatte men også for deres kunder som bruker kundeportalen. Rapportene ble bygget på Qlik Sense-applikasjoner, men siden de måtte være tilgjengelige i kundeportalen ble de supplert med Qlik Sense mashups som deretter kunne bygges inn i portalen ved hjelp av iFrames.

Visma bWise bidro ikke bare til å utvikle en god løsning for rapportdelen, men også med å sette opp en dataplattform i Microsoft Azure ved hjelp av datavarehusautomasjonsverktøyet TimeXtender. Dette gjør at Fastighetsägarna Service kan hente data og informasjon fra ulike kilder og systemer og deretter bruke dataene i en og samme rapport. Fra dataplattformen i Microsoft Azure og TimeXtender, henter Qlik Sense deretter dataene som trengs for de ulike rapportene som vises i kundeportalen. Selv om TimeXtender henter data fra flere kilder, trenger Qlik Sense bare å henvende seg til ett sted for å få all nødvendig data.

I tillegg til disse løsningene bruker Fastighetsägarna Service også nPrinting, som betyr at du kan skrive ut rapportene. Alle filtre er inkludert slik at du får de skreddersydde rapportene du ønsker. Du kan først sitte og jobbe i en rapport i Qlik Sense og deretter skrive den ut via nPrinting og få det utvalget du har valgt i rapporten, som er akkurat det mange av deres kunder trenger.

Resultatet

Så langt har Fastighetsägarna Service erstattet over 20 rapporter og det gjenstår noen flere. Det beste resultatet de har oppnådd er at de i dag har mye finere rapporter som er mye enklere å forstå, samt at de kan printes ut, noe som var en av utfordringene de hadde tidligere. Fastighetsägarna Service kan nå møte kundenes behov og være en bedrift som ligger i forkant når det gjelder digitalisering.

Neste steg

Fastighetsägarna Service endrer nå om dagen sine forretningssystemer, og når den prosessen er fullført kan de koble til og lenke om i TimeXtender fra det nye forretningssystemet til Qlik Sense. Det er en stor fordel for Fastighetsägarna Service at de har valgt en datavarehusløsning som TimeXtender, som gjør at deres systembytte ikke ødelegger det de tidligere har bygget opp. Men i stedet gjør byttene i bakgrunnen i TimeXtender og de kan fortsatt hente ut samme rapporter som før.

_DSC2139 copy.jpg

Fastighetsägarna Service helhetsløsning er etter min mening en av de kuleste løsningene som vi i Visma bWise har utviklet. Det er utrolig morsomt å se hvordan så mange komponenter kan fungere sammen for å hente, kompilere, presentere, legge inn og skrive ut data

Hugo Jernberg, senior BI-konsulent i Visma bWise

Om Fastighetsägarna Service

Fastighetsägarna er et datterselskap av bransjeorganisasjonen Fastighetsägarna Service og de jobber med å forenkle og skape fremtidens eiendomseierskap. Kundeportalen deres har som mål å gi en verdiøkende plattform som skal gi kundene de dataene og rapportene de trenger, men har også som mål å være en verdiøkende plattform i organisasjonen som kan føre til forretningsutvikling for dem sentralt.

fastighetesagarna_logo.jpeg

Kontakt oss

Kristin Nyberg 400.png

Kristin Nyberg

Daglig leder, Visma bWise