TimeXtender - en moderne og komplett data management plattform

Derome er en av Sveriges største familieeide trevareindustrier og ble grunnlagt i 1946. Trevare er den “grønne tråden” i hvordan selskapet opererer, hvor skog blir til trevare, hus, konstruksjonselementer og miljøvennlig bioenergi. Ved å være i fronten av innovasjon har selskapet som mål å bli ledende i Sverige på tømmer.
Tilnærmingen til bygging offsite og digitaliseringen av produkter og prosesser, ofte drevet av fremskritt innen automasjon, maskinlæring og AI, er bare noen av de endringene byggindustrien står ovenfor. 


“Disse trendene har en sak til felles: de sammenstiller data, og gir verdifull innsikt som vi kan bruke til å forbedre kvaliteten og minimere risiko. For å holde seg i førersetet når det kommer til  innovasjon skjønte vi derfor at vi var nødt til å investere for å skape en “single source of truth” for all vår data”, sier Andreas Foda IT-sjef i Derome.


Før implementasjonen av TimeXtender gjorde Derome allerede mye arbeid innen rapportering og analyse. I over et tiår har Derome sammen med Visma bWise som partner distribuert business intelligence applikasjoner med Qlik for å forenkle dataanalysen og skape rapporter.

timextender-logo.jpg

“Majoriteten av all verdens data har blitt generert bare i løpet av de to siste årene. Det betyr at forretninger som ønsker å være i front må akselerere initiativene sine for å bygge et moderne data estate for analyse og AI.”

                                           -Niclas Wigh, leder i Visma bWise Sverige.

En data management plattform som automatiserer prosessen og klargjør data for analyse

Niclas Wigh, leder for Visma bWise i Sverige forklarer: “Majoriteten av all verdens data har blitt generert bare i løpet av de to siste årene.”
Dette gjelder også i Derome. I løpet av årene har miljøene vi brukte med Qlik ekspandert over i nye forretningsområder, varemerker, applikasjoner og datakilder. 

Resultatet begynte å ligne på et spagettimiljø hvor strategi og distribuering av data ble en byrde. Da var det på tide å flytte logikken fra Qlik til et datavarehus-miljø for å være mindre avhengig av visualiseringsverktøy. Når organisasjonen annonserte at flere ERP-systemer skulle erstattes med en felles softwareløsning fant vi ut at dette var en unik mulighet til å gå over til en data management plattform for å kunne automatisere prosessen som gjør dataene klar for analyse.

Andreas Foda, IT-sjef i Derome sier: “Vi likte umiddelbart forslaget på å bygge et sterkt og fremtidsrettet grunnlag for alle våre data, og å gjøre dette samtidig som implementeringen av vårt nye ERP-system. Dataen som selskapet vårt genererer for å hente ut viktig forretningsinnsikt vil bare fortsette å vokse, fra innkommende data i distribusjonskjeden, produksjonsdata og salgsdata til frakt- og logistikk-data. Vi hadde behov for et sted å automatisere prosessen knyttet til sammenslåing, rasjonalisering og forbereding av data for analyse. Dette er nøyaktig det Visma bWise foreslo for oss med TimeXtender.”

Implementasjonen av TimeXtender ble gjort samtidig som utrullingen av det nye ERP-systemet. Leder i Visma bWise Sverige Niclas Wigh sier: “TimeXtender er et veldig kraftig verktøy, også for konseptualisering, og å ha TimeXtender på plass støttet opp om implementeringen av det nye ERP-systemet. Vi hadde muligheten til å utforske ulike datasett hentet fra tidlige testmiljø i ERP-systemet, noe som hjalp teamet å raskt iterere og utvikle logikken som krevdes uten å miste den helhetlige oversikten. Etter de to første månedene hadde vi eksportert over 150 tabeller fra ERP-systemet og andre datakilder. Dette er bare begynnelsen, men denne mengden data alene ville vært umulig å ha kontroll på uten et datavarehus.

Med implementasjonen av TimeXtender har Derome fullført enda et viktig prosjekt knyttet til digital transformasjon som er en forutsetning for å være ledende i industrien

Andreas FODA, IT-sjef i Derome sier: “Ved å ha tilgang til informasjon fra ulike kilder på en enkelt plattform vil beslutningstakere ikke lengre måtte støtte seg på begrenset data. I tillegg er alle dataene transformert til et konsistent format, som betyr at hver business unit nå har konsistente resultat. Med andre ord bruker vi nå en “single source of truth”. Med TimeXtender transformerer vi enhver datakilde vi ønsker til meningsfull informasjon som kan bli analysert med sluttbrukers ønskede visualiseringsverktøy. Resultatet av det er at hver ansatt i organisasjonen raskere kan ta smartere avgjørelser basert på nøkkelaspekter i forretningen vår.

"Med TimeXtender transformerer vi enhver datakilde vi ønsker til meningsfull informasjon som kan bli analysert med sluttbrukers ønskede visualiseringsverktøy. Resultatet av det er at hver ansatt i organisasjonen raskere kan ta smartere avgjørelser basert på nøkkelaspekter i forretningen vår."

- Andreas Foda, IT-sjef i Derome

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.