Coop

Brukervennlighet i fokus med QlikView og Bizview.

Smidig og brukervennlig regnskapsrapportering ved hjelp av QlikView

Coop-enhetene Øst, Hordaland, Møre og Sørvest har alle det til felles at de benytter QlikView til regnskapsrapportering og analyse. Til sammen representerer disse rundt 400 butikker. De enkelte butikksjefene kan «vri og vende» på sine egne regnskapstall med en responstid, fleksibilitet og brukervennlighet som de ikke var i nærhetene av å få til med standardrapportene til hhv. SAP og Dynamics.

Ved hjelp av rammeverkkomponentene bWise Connect og bWise Analytics for Regnskap for hhv. datafangst og presentasjonslag, har vi lykkes med å utvide vårt fotavtrykk hos Coop som startet med Coop Øst og som nå gjelder for alle de ovennevnte enhetene.