Bama - BI-løsning for beslutningsstøtte i TimeXtender og Power BI

Behovet

Bama er Norges største distributør av frukt og grønnsaker. Bama manglet enhetlig styringsinformasjon på tvers av sine virksomhetsområder. De opplevde et forbedringspotensiale når det kom til eksisterende rapporter og styringsinformasjon.

På grunn av flere ulike datakilder opplevde de ofte at de hadde inkonsistente data, og at de plutselig sto overfor to svar på samme spørsmål. Som et resultat av dette ble det brukt unødvendig mye tid på å hente frem KPIer og rapporter.

Prosjektet hos Bama gikk ut på å skape en løsning hvor de raskere kunne ta faktabaserte og datadrevne beslutninger basert på omforente begreper og KPIer. Med et konsistent og enhetlig datagrunnlag og begrepsbibliotek ville dette spare betydelige interne ressurser. I tillegg var det viktig for Bama at de fikk en god metode for å kunne måle og analysere sine resultater fra de ulike forretningsprosessene, og dermed raskt kunne initiere aktuelle tiltak.

Løsningen

Bama hadde tidligere hatt informasjon på flere ulike steder, og for å skape den helhetlige informasjonsløsningen de ønsket ble det besluttet å bygge datavarehuslogikk i ETL-verktøyet TimeXtender, før det ble brakt opp i visualiseringsløsningen Power BI.

Resultater

Resultatet av prosjektet er at Bama har en samlet informasjonskanal for brukerne hvor man har samlet alle datakilder og jobber med forhåndsdefinerte begrepsavklaringer. Dermed er det lettere for sluttbrukerne å ta beslutninger når man kan basere dem på kvalitetssikret data som er godkjent på virksomhetsnivå. Samtidig er informasjonen lettere tilgjengelig og lettlest via dashboards og grafiske fremstillinger, gjennom datavisualiseringsverktøyet Power BI.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png