Strategisk virksomhetsstyring for Avinor

Avinor tok i bruk Strategy Orchestrator for å digitalisere virksomhetsstyringen og har med det fått en løsning som er heldigital, fleksibel og dynamisk.

Behovet

Avinor hadde i mange år jobbet profesjonelt med virksomhetsstyring, men mangel på passende verktøy gjorde at arbeidet med virksomhetsstyring og statusoppfølging i praksis var papirbasert. Løsningen gjorde at man var personavhengig og at kun noen få nøkkelpersoner kunne gjøre oppdateringer. 

De lyste derfor ut en konkurranse for å kjøpe nytt system for virksomhetsstyring. Det var til slutt Visma bWise som trakk det lengste strået med programvaren Strategy Orchestrator, og argumentasjonen inneholdt begrunnelser som:

  • Brukervennlig og moderne brukerflater

  • Kort implementeringsperiode med lite ressursbruk både hos leverandør og kunde

  • Mange muligheter for tilpasninger

  • Mulighet for integrasjon mot Avinors autentiseringstjeneste i skyen, Azure AD og deres datavarehusløsning basert på Microsoft Power BI

“Vi har med denne løsningen fått et system som brukerne er veldig fornøyde med. En av de største fordelene er at rapportering er veldig enkel og tilgjengelig”, sier Kristin Rud, rådgiver for strategisk virksomhetsstyring i Avinor.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png