ABAX

Datavarehusautomasjon med TimeXtender Discovery Hub og datavisualisering med Qlik.

Fra sporing av kjøretøy til måling av KPIer

Det Larvik-baserte telematikkselskapet ABAX leverer sporingsløsninger basert på GPS til både næringsliv og privatpersoner i Norden, Europa og Kina. Med 200.000 abonnementer fra over 20.000 kunder har ABAX ca. 350 ansatte, fordelt på salg, kundeservice, markedsføring, kvalitet, administrasjon, økonomi og utvikling.

I slutten av 2015, etter en periode med rask vekst, både organisk og ved hjelp av oppkjøp, fant ABAX ut at deres rapporteringsrutiner, et manuelt system basert på klipping, liming og deling av Excel-regneark, ble uholdbar. Et første forslag til en tradisjonell datavarehusløsning ble ansett som for komplisert, siden den krevde betydelig manuelt vedlikehold som var urealistisk for den lille IT-avdelingen. En automatisert og fleksibel tilnærming var nødvendig, og kunne levere tidsbesparelser på 80-90% i utvikling og vedlikehold. Dette førte til implementering av en løsning ved hjelp av TimeXtenders DWA-verktøy Discovery Hub.

Forretningsgrunnlaget for de avgjørelsene ble tatt rundt infrastrukturen var implementeringen av et sett av sentrale resultatindikatorer (KPIer) som skulle gjelde for hele virksomheten. Med en virksomhet bygget på langsiktige servicekontrakter for sporing og logging av alle som bruker bil i arbeid, er det viktig at ledelsen vet hva som skal til for å oppnå suksess og kan bore inn i data langs flere akser. Datavisualiseringsverktøyet Qlik, ble valgt på grunn av brukervennlighet og fleksibilitet. De ansatte hadde selvfølgelig et standard dashboard, men måtte også kunne tilpasse seg endrede omstendigheter. Evnen til å dra nytte av nye eller utvidede datakilder, for eksempel Internett of Things (IoT), var derfor en viktig vurdering, ikke bare for front-end-verktøyet, men også for tilgangen på data.

Fra begynnelsen av innså ABAX at fleksibiliteten var sterkt avhengig av datakvalitet og konsistens. For å sikre kontroll var det avgjørende med et godt strukturert miljø som skiller datainnsamling fra transformasjon, datavask og leveranse. På grunn av selskapets historie med oppkjøp for å oppnå vekst, var verktøyets evne til å inkludere nye datakilder på kort varsel spesielt viktig. Discovery Hub-tilnærmingen møtte disse behovene.

Siden implementeringen av Discovery Hub-løsningen i 2016 har ABAX rekruttert flere BI-ansatte for å utnytte de dataene som nå er tilgjengelige. Målet er å øke markedsandeler og bli ledende i en raskt voksende industri.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png