Har du fått med deg årets nyheter fra Qlik?

Her kan du lese mer om Qlik Core, Qlik Cloud Services og Qlik Dual License.

Qlik Core

Qlik Core bringer Qliks patenterte assosiative teknologi til utviklingsprosjekter innen AI, Big Data og tilpasset hardware. Den kjører på alt fra Raspberry Pi™ til massive Linux Clustre og i Docker containere. Qliks teknologi tilbyr en avansert in-memory-struktur der alt av data kan indekseres ekstremt kompakt. Den tilbyr ekstrem query-ytelse og avansert assosiativ navigasjon. Qlik Core kommer uten eget brukergrensesnitt, appellerer til utviklere og tilbyr sterke og veldokumenterte API for å laste data og for å spørre på dem senere.

Alle som har brukt eller sett Qlik Sense forstår hva denne ‘motoren’ kan gjøre, og har du ikke sett det ennå – ta kontakt med oss, så viser vi deg.

Qlik Cloud Services

Tradisjonelt har programvare blitt kjøpt med en engangs lisensavgift og påfølgende vedlikehold. Programmet må installeres og det påløper kostnader til maskinvare, operativsystem og kanskje en virtualiseringsprogramvare – i tillegg til tid for oppsett og drift, vedlikehold, oppgradering og sikkerhet. Qlik Cloud Services er en innpakning av Qliks ledende programvare, Qlik Sense, der alt dette tilbys som en integrert tjeneste, priset per bruker per måned. Du får administrator-tilgang til din egen del av Qlik Cloud, og der kan du legge inn appene dine og kjøre og dele dem i hele organisasjonen. Stort enklere blir det ikke.

Qlik Dual License

Qliks programvare benyttes av nesten 50.000 kunder over hele planeten, og flere hundre bedrifter her i Norge. En stor del av disse benytter QlikView – Qliks banebrytende visualiseringsverktøy. Samtidig ønsker mange av disse kundene å nyttegjøre seg det mer moderne Qlik Sense – uten å måtte kjøpe lisenser på nytt.

Og det er her Dual License kommer inn. Den gir kundene rett til å bruke både QlikView og Qlik Sense samtidig, uten å måtte investere på nytt. Kostanden er en økning i årlig vedlikeholdsavgift på 30%. Ta kontakt med oss dersom du ønsker å se på denne muligheten.