Strategy Orchestrator

Strategy Orchestrator er en brukervennlig webbasert applikasjon for støtte i strategiimplementeringen.

Brukervennlig strategiimplementering

Det er viktig å strukturere og tilgjengeliggjøre bedriftens viktigste informasjon:

 • Hva er bedriftens mål og visjon?
 • Hvordan har vi tenkt å nå disse?
 • Hva er viktig for at vi skal klare det, hvilke risiko finnes og hvem er ansvarlig?

 

Introduksjon til Strategy OrchestratorMange bedrifter har strategien og målene sine liggende i en skuff, utilgjengelig for de ansatte og vanskelig for ledergruppen å følge opp. Da opplever man ofte at de ansatte mister motivasjon, siden de ikke forstår hvorfor de blir satt til å gjøre de oppgavene de får samt at det blir usikkerhet rundt tallene som må rapporteres inn.

 • Strategy Orchestrator er et system for oppfølging av bedriftens strategier, mål, visjon og OKRs.
 • Valgt strategi, tiltak og aktiviteter følges opp ukentlig, månedlig eller kvartalsvis med en status og kommentar.
 • Indikatorer eller KPI'er for å måle grad av måloppnåelse kan enkelt oppdateres manuelt eller man kan sette opp automatisk datafangst.
 • Systemet er alltid tilgjengelig for alle ansatte, både på nett og mobil, og en slik transarens har vist seg å være bra for de ansattes motivasjon, lojalitet og engasjement.

Fordeling av ansvar slik at hele organisasjonen aktiveres, muliggjør oppdatering av status rett i Strategy Orchestrator.

De viktigste funksjonene i Strategy Orchestrator er:

 • Brukervennlig og lett å lære.
 • Smidig - opprett mål, KPI’er og tiltak uten bistand.
 • Automatiske påminnelser til alle ansvarlige - ingenting «blir liggende».
 • Kommentarer og historikk lett tilgjengelig, ikke i epost arkivet.
 • Uavhengig av ledelsesfilosofi, og passer både privat og offentlig sektor.
 • Knytt avdelingsvise OKR's til bedriftens målsetninger.
 • SaaS - kom raskt i gang uten involvering av IT.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI