Virksomhetsstyring

Hvordan støtte opp om samspillet mellom eier, styret og bedriftens ledelse?

Hva er virksomhetsstyring?

Virksomhetsstyring er et samlebegrep for samspillet mellom eier, styret og bedriftens ledelse.

Virksomhetsstyring består av den totale prosessen som omfatter arbeidet med å fastsette mål og resultatkrav, planlegge hvordan disse skal nås, løpende rapportering av status, analyser av situasjonen samt utforming og iverksettelse av korrigerende tiltak.

Virksomhetsstyring omfatter derfor både styring, ledelse og kontroll og skjer gjennom årlige gjentagende prosesser for planlegging, gjennomføring og oppfølging. Intern kontroll må være en integrert del i virksomhetsstyringen.

Hvorfor er god virksomhetsstyring viktig?

Informasjonen er livsblodet i organisasjonen. Likevel strever mange virksomheter med å frembringe riktig informasjon til rett person i rett tid, slik at de kan fatte riktige beslutninger.

Når man får kanalisert informasjonen riktig, blir det ikke bare et virkemiddel for å få forbedret muligheten til å ta beslutninger. Det blir også et middel for å kommunisere og samle seg rundt forretningens strategi. Dette gjør man ved å overvåke og analysere kritiske målefaktorer og mål via dashboards, scorecards og varslinger. Man kan følge med på virksomhetens resultater, forstå forretningsdriverne, lede virksomheten og i bunn og grunn forbedre virksomhetens resultater.

 

Hvordan kan Visma bWise bidra?

En rekke verktøy og prosesser støtter opp under god virksomhetsstyring. En ting Visma bWise har fokusert på i tillegg til gode verktøy for analyse og rapportering, budsjettering og planlegging, er gode verktøy for håndtere strategi, KPI’er og oppfølging av mål. Et slikt ledelsesverktøy er Strategy Orchestrator.

Våre verktøy innen virksomhetsstyring


Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Vi trenger ditt samtykke.

Ønsker din virksomhet å bli mer datadreven?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

I Visma bWise er vi 100 konsulenter som er eksperter innenfor analytics og business intelligence. Vi er et av Norges sterkeste fagmiljø og leverer noen av de største og viktigste prosjektene innen analytics og BI i landet.