Ytelse og optimalisering

Med eksponentielt økende datavolumer, og utstrakte krav til tilgjengelighet blir utfordringen med å få IT-løsninger og arkitekturer til å skalere for ytelse større og større.

Visma Consulting tilbyr IT-arkitekter som kan gi råd om, og utarbeide løsninger som skalerer for høy ytelse. Vi tilbyr også ytelsestest, og ekspertise innenfor optimalisering og tuning av alle lag av arkitekturen, med databaseeksperter spesielt.

Vi har i de senere år gjennomført en rekke leveranser av systemer og engangsjobber med svært høye krav til ytelse. Eksemplene er blant annet omregning og migrering av datagrunnlag for nasjonale offentlige ytelser.

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI