Statistikkportal

En statistikkløsning har mye til felles med andre BI-løsninger, men har ofte spesielle mekanismer for å kontrollere og skjerme hva som offentliggjøres av statistikk.

Hva er en statistikkportal?

En statistikkportal er et nettsted designet for å gi eksisterende brukere tilgang til informasjon og statistikk. I dagens digitale verden er forventningen om at data er tilgjengelig stor. En statistikkløsning har mye til felles med andre BI-løsninger, men har ofte spesielle mekanismer for å kontrollere og skjerme hva som offentliggjøres av statistikk. Skjerming skjer ofte ved bruk av såkaldt prikking.

Prikking innebærer enkelt fortalt at data med få personer blir skjult. For at de prikkede tallene ikke skal kunne utledes basert på summeringer foretas det sekundærprikkinger som forhindrer muligheten for dette. Alt skjer automatisk gjennom løsningene, og alle regler vil være konfigurerbare.

Cloud protection blue.jpg

Visma utvikler statistikkløsninger for publisering av offentlig statistikk. Denne type løsninger har ofte strenge krav til prikking og skjerming av enkeltindivider i datagrunnlaget.

Encryption blue.jpg

Visma tilbyr statistikkportaler utviklet i ulike teknologier, avhengig av kundens ønsker og behov. Vi har levert flere løsninger basert på teknologi fra Qlik. Qlik er en av markedslederne innenfor BI og visualisering, og er en leverandør som scorer svært høyt på brukervennlighet hos sluttbrukere. Qlik er også markedsledende i effektivitet i utvikling ved at man får gode, trygge og sikre løsninger på lufta i løpet av relativt kort tid. Flere av løsningene åpner for et ekstra lag med data bak innlogging, til f.eks. departementer og embedsverk.

Visma leverer også statistikkportaler der store deler av løsningene er basert  på Microsofts BI-plattform. I løsningene ligger det også konfigurerbar håndtering av sensitiv informasjon, samt en finmasket løsning for full sporbarhet i forhold til verdikjede og datakvalitet. Det er også utviklet løsninger for aggregering av data basert på metadata, og modul for generisk prikking og sekundærprikking av de aggregerte dataene.

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI