Statistikkløsninger

En statistikkløsning har mye til felles med andre BI-løsninger, men har ofte spesielle mekanismer for å kontrollere og skjerme hva som offentliggjøres av statistikk.

Visma utvikler statistikkløsninger for publisering av offentlig statistikk. Denne type løsninger har ofte strenge krav til prikking og skjerming av enkeltindivider i datagrunnlaget.

Visma har utviklet en statistikkløsninger hvor store deler av løsningene er basert på metadatastyrte generiske prinsipper bygget på Microsofts BI-plattform. Dette gjelder generisk innlasting og vasking av brukerdefinerte data i mottaksportal, brukerstyrte kontroller, feilrapporter og automatisk opprettede tabeller knyttet til kodeverk/dimensjoner.  I løsningene ligger det også konfigurerbar håndtering av sensitiv informasjon, samt en finmasket løsning for full sporbarhet i forhold til verdikjede og datakvalitet.

Det er også utviklet en generiske moduler for aggregering av data basert på metadata. En annen modul foretar generisk prikking og sekundærprikking av de aggregerte dataene, også basert på metadata. Generiske konsepter er utviklet for aggregering og prikking av data. Prikking innebærer enkelt fortalt at data med få personer blir skult. For at de prikkede tallene ikke skal kunne utledes basert på summeringer foretas det sekundærprikkinger som forhindrer muligheten for dette. Alt dette skjer automatisk gjennom løsningen. Alle regler vil være konfigurerbare.