Utvikling av registre

Registre har i oppgave å ivareta dataens integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet.

Informasjonsregistre er en viktig byggestein for enhver kunnskapsvirksomhet. Registre oppbevarer forretningsdata innenfor et stort eller begrenset domene, og tilbyr informasjonen til brukere innenfor eller utenfor virksomheten.

Registre har i oppgave å ivareta dataens integritet, konfidensialitet og tilgjengelighet. En registerløsning har ofte en rekke grensesnitt, og henter og sammenstiller data fra en rekke kilder. Registre vil også ofte ha forretningslogikk som validerer dataene som flyter inn og ut av registeret for å sikre kvalitet og integritet. Registeret må også ofte kunne skalere for svært høye volumer og transaksjoner.

Visma Consulting har bred erfaring i å designe og utvikle registerløsninger i komplekse forretningsomgivelser, med ulike teknologier. 

Vi har de senere år utviklet en rekke offentlige registre som er definert som samfunnskritiske, med de kravene dette medfører. 

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI