Informasjonsforvaltning

For at data skal bli til solid styringsinformasjon må de effektivt samles, beskrives, analyseres og visualiseres.

Digitalisering av tjenester og kommunikasjon fører med seg en kontinuerlig produksjon av data om hvordan tjenester skapes og brukes. Informasjon om hvordan kundene bruker tjenestene, hvordan prosesser kan effektiviseres, og hvordan ressurser kan brukes smartere og mer effektivt.

Visma Consulting tilbyr gjennom forretningsområdet Information management en rekke tjenester og løsninger for å effektivt og sikkert forvalte data, og for å analysere og presentere data for å skape innsikt og ny kunnskap.

Vi har gjennom en årrekke levert rådgivning, løsninger og prosjekter som sikrer effektiv informasjonsforvaltning og innsikt, gjennom analyse av data for noen av landets største og mest komplekse virksomheter.

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI