Informasjonsarkitektur

Informasjonsarkitekturen definerer hvilken informasjon og kunnskap virksomheten forvalter, og hvordan den er organisert i forhold til hverandre. 

Informasjonsarkitekturen er viktig for effektivt å kunne lede og videreutvikle komplekse virksomheter, og helt sentral for virksomheter som ønsker å digitalisere og automatisere kjerne- og støtteprosesser.

Visma har lang erfaring med rådgivning og utvikling av løsninger som ivaretar god informasjonsarkitektur. Våre informasjonsarkitekter kan analysere og modellere informasjon og kunnskap i komplekse virksomheter. Informasjonsarkitektene arbeider på alle abstraksjonsnivåer, fra overordnede begrepsmodeller til detaljerte fysiske datamodeller, og har god kjennskap til relevante rammeverk og notasjoner.

Vi har gjennom de siste årene arbeidet med informasjonsarkitekturer hos noen av landets største og mest komplekse virksomheter. Leveransene omfatter blant annet overordne begrepsmodeller, logiske informasjonsarkitekturer og databasemodeller.

Har du behov for hjelp med informasjonsarkitektur i dine BI prosjekter? Vi hjelper deg gjerne.

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI