Datakonvertering

Datakonvertering og migrering er ofte en viktig del av de fleste IT-prosjekter. Likevel vies det ofte for lite oppmerksomhet.

 

En IT-løsning er sjelden bedre en kvaliteten på dataene den inneholder. Dersom kvaliteten og integriteten til dataene ikke er tilstrekkelig, vil de som regel ikke kunne benyttes til automatisering, beslutningsstøtte eller publisering.

Konvertering og migrering av data bør skje gjennom en strukturert og kontrollert prosess, som inneholder en rekke mekanismer for kontroll og datavask.

Visma Consulting har utviklet et generisk konsept for datakonvertering. Vi tilbyr både konsulentbistand for å planlegge og utarbeide en konverteringsstrategi, samt skreddersydde og standardiserte konverteringsløsninger som bygger på det generiske konseptet.

Tradisjonelle konverteringsløsninger bærer ofte preg av en "big-bang"-tilnærming med mye hardkoding i ETL-verktøy, redundant kode, lav endringsvillighet, lokal logging, dårlig testbarhet, dårlig sporbarhet, dårlig feilhåndtering, sekvensiell og langdryg kjøring og uoversiktlig fremdrift og feilsituasjon. Dessuten har de ofte svake muligheter for omstart.

Kjennetegnet med vårt generiske konsept er endringsvillighet, god testbarhet, god sporing og logging. I tillegg har løsningskonseptet stor skalerbarhet takket være parallellisert kjøring, samt kontinuerlig oversikt over fremdrift og kvalitet.  I tillegg til meget gode omstartmuligheter.

Vi har i de senere år, blant annet hatt ansvar for å gjennomføre datakonvertering i forbindelse store offentlige reformer og prosjektet, i tillegg til en rekke mindre konverteringsprosjekter i forbindelse med utrulling nye IT-løsninger.

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI