Real-time analytics

Dame med iPad ved bord

Hurtigere rapportering og analyse av data er en utfordring i mange selskaper. Det er et økende behov for å gjøre data tilgjengelige umiddelbart for å støtte raskere og faktabasert operativ beslutningstaking.

 

Hva er real-time analytics?

Real-time analytics vil si nærmest umiddelbar behandling eller streaming av informasjon om virksomheten i sanntid. Konseptet handler om å fange hendelser eller nye data umiddelbart etter at det har inntruffet og behandle dem for visning (for eksempel i et operasjonelt dashbord) eller analyse. Stadig økende datamengder, high-performance computing eller kompleks hendelsesbehandling er bare noen av utfordringene selskaper står overfor når de fokuserer på BI med sanntidsdata integrert.

 

I likhet med datavisualisering eller prediktiv analyse kan BI, ved bruk av sanntidsdata, utfylle en organisasjons eksisterende BI-strategi ved å gi flere verdifulle funn. En organisasjons beslutningskultur, tilgjengelige ferdigheter, samt identifisering og promotering av bruksområder er viktige aspekter å ta hensyn til når man vurderer et real-time analyseprosjekt.

Hvorfor Visma bWise?

I en verden hvor alt går raskere og digitalisering er på agendaen i alle virksomheter er oppdatert og tidskritisk informasjon innhentet gjennom analyse av data et viktig konkurransefortrinn. Gode business intelligence-verktøy som gir deg data og analyse i sanntid er derfor avgjørende. Visma bWise tilbyr real-time analyse gjennom ledende business intelligence- og analyseverktøy.

Kontakt oss 

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.