Real-time analytics

Dame med iPad ved bord

Hurtigere rapportering og analyse av data er en utfordring i mange selskaper. Det er et økende behov for å gjøre data tilgjengelige umiddelbart for å støtte raskere og faktabasert operativ beslutningstaking.

 

Hva er real-time analytics?

Real-time analytics vil si nærmest umiddelbar behandling eller streaming av informasjon om virksomheten i sanntid. Konseptet handler om å fange hendelser eller nye data umiddelbart etter at det har inntruffet og behandle dem for visning (for eksempel i et operasjonelt dashbord) eller analyse. Stadig økende datamengder, high-performance computing eller kompleks hendelsesbehandling er bare noen av utfordringene selskaper står overfor når de fokuserer på BI med sanntidsdata integrert.

 

I likhet med datavisualisering eller prediktiv analyse kan BI, ved bruk av sanntidsdata, utfylle en organisasjons eksisterende BI-strategi ved å gi flere verdifulle funn. En organisasjons beslutningskultur, tilgjengelige ferdigheter, samt identifisering og promotering av bruksområder er viktige aspekter å ta hensyn til når man vurderer et real-time analyseprosjekt.

Hvorfor Visma bWise?

I en verden hvor alt går raskere og digitalisering er på agendaen i alle virksomheter er oppdatert og tidskritisk informasjon innhentet gjennom analyse av data et viktig konkurransefortrinn. Gode business intelligence-verktøy som gir deg data og analyse i sanntid er derfor avgjørende. Visma bWise tilbyr real-time analyse gjennom ledende business intelligence- og analyseverktøy.

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger for å kartlegge mine interesser som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst.

JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.