Process Mining

Med Process Mining får du datadrevet innsikt i hvordan dine prosesser faktisk fungerer, ikke hvordan de burde fungert. Visualiser prosesser for innkjøp, HR, saksbehandling og mer.

Hva er process mining?

Process Mining handler om å forstå prosesser, og kunne se hvordan de faktisk fungerer. Vi lever i en verden der forretningsprosesser støttes digitalt, og prosessene setter sine spor i IT-systemene. Process Mining tar inn alle disse dataene og visualiserer alle dine prosesser. Hva skjer daglig i prosessene? Hvor er det avvik eller ineffektivitet? Oppstår det compliance hendelser? Hva er potensialet for forbedringer?

Virksomheter forkuserer stadig mer på prosesser som nøkkelen til suksess. Ved å fokusere på automatisering, optimalisering og kontinuerlig forbedring av forretningsprosesser kan virksomheten levere kvalitet til kunder/brukere, leverandører og interne medarbeidere.

Egenskaper

  • webbasert
  • ekstremt brukervennlig
  • visuell
  • interaktiv
  • kan laste inn alle typer data

Hvorfor visualisere prosesser?

Det er enklere for hjernen vår å forstå diagrammer eller grafer som visualiserer store mengder komplekse data enn å se på en spagetti av prosesstegninger. Datavisualisering er en rask og enkel måte å se og formidle mønster eller avvik på en universell måte. Best av alt - du får ekte datadrevet innsikt i dine prosesser!

 

Vil du se egne prosesser?

Det er alltid interessant å se løsningen med sine egne data. Sett av et par timer, og vi vil laste inn dine data i Process Mining og vise deg dine prosesser. Kanskje får du noen overraskelser? Når prosessene blir visualisert basert på faktiske data, så kan man lett se dersom det er avvik fra hvordan prosessen er tenkt. Man kan også se hvilke prosesser som går raskt og som planlagt, og hvorvidt det er noen prosesser som tar uforholdsmessig lang tid. Kanskje noen prosesser i praksis er manuelle der de skulle vært automatisert?

Første møte og tilpasset demo er uten kostnad og forpliktelser for dere.

Fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for å avtale nærmere.

Torstein Thorsen, Rådgiver

 

 

 

Bestill tilpasset demo

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI