Mann ved vindu

Master data management

Visma bWise tilbyr både verktøy og kompetanse for å bistå med Master data management-prosjekter, fra kartlegging og rådgivning til gjennomføring og utvikling.

Hvorfor er master data management viktig?

Betydningen av datakvalitet og masterdata management kan forklares veldig enkelt: Man kan bare ta de riktige beslutningene basert data som er korrekt og oppdatert. Aggregering av data, BI-rapporter og analyser kan bidra til å avsløre datakvalitetsproblemer. Operasjonell drift og beslutningstaking vil også profittere på høy datakvalitet.

Hvorfor Visma bWise?

Visma bWise har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med master data og kvalitetssikringsprosesser reltatert til business intelligence-initiativer. En business intelligence-løsning er kun så god som dataene du putter inn i den, og vi hjelper derfor ofte kundene våre med å få på plass det grunnleggende først.