Master data management

Master data management

Visma bWise tilbyr både verktøy og kompetanse for å bistå med Master data management-prosjekter, fra kartlegging og rådgivning til gjennomføring og utvikling.

Hvorfor er master data management viktig?

Betydningen av datakvalitet og masterdata management kan forklares veldig enkelt: Man kan bare ta de riktige beslutningene basert data som er korrekt og oppdatert. Aggregering av data, BI-rapporter og analyser kan bidra til å avsløre datakvalitetsproblemer. Operasjonell drift og beslutningstaking vil også profittere på høy datakvalitet.

Målet med master data management er å samle inn og dele data, som kunde-, leverandør- eller produkt-masterdata, på tvers av flere systemer. I tillegg til et «master» ERP-system er det mange bedrifter som i tillegg benytter mange andre systemer, som for eksempel CRM- eller SCM-systemer, webtjenester, eller har behov for å slå sammen systemer som følge av bedriftens fusjoner.

I dagens digitale tidsalder, er datakvalitet og master data management i økende grad blitt en kritisk suksessfaktor for å produsere nye produkter og tjenester. Definerte roller og ansvar samt overvåking og optimalisering av datakvalitetssikringsprosesser er derfor kritiske for å lykkes.

 

Prosessdiagram i en syklus for Master Data Management. Foto.

Hvorfor Visma bWise?

Visma bWise har lang erfaring med å hjelpe bedrifter med master data og kvalitetssikringsprosesser reltatert til business intelligence-initiativer. En business intelligence-løsning er kun så god som dataene du putter inn i den, og vi hjelper derfor ofte kundene våre med å få på plass det grunnleggende først.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI