Datavisualisering

Datavisualisering gjør det mulig å ta datadrevne beslutninger med en gang behovet oppstår.

Hva er datavisualisering?

Datavisualisering handler om hvordan man presenterer data, til riktige mennesker på riktig tidspunkt. Datavisualisering gjør det mulig for beslutningstakere å få verdifull innsikt på en effektiv måte, slik at de er i stand til å ta datadrevne beslutninger med en gang behovet oppstår.

Hvorfor Visma bWise?

Visma bWise har lang erfaring med utvikling og implementering av datavisualiseringsløsninger for ca. 200 store og små virksomheter i Norge. Vi tilbyr datavisualiseringsverktøy fra de tre ledende business intelligence- og analyseleverandørene i markedet – Qlik, Tableau og Microsoft Power BI.

Hva er datavisualisering?

Datavisualisering handler om hvordan man presenterer data, til riktige mennesker på riktig tidspunkt. Datavisualisering gjør det mulig for beslutningstakere å få verdifull innsikt på en effektiv måte, slik at de er i stand til å ta datadrevne beslutninger med en gang behovet oppstår.

Hvorfor er datavisualisering viktig?

Det er enklere for hjernen vår å forstå diagrammer eller grafer som visualiserer store mengder komplekse data enn å se på store regneark eller rapporter fulle av tall. Datavisualisering er en rask og enkel måte å se og formidle mønster eller avvik på en universell måte.

I tillegg kan datavisualisering blant annet hjelpe til med å identifisere områder som trenger oppmerksomhet eller forbedring, forklare hvilke faktorer som påvirker kundeatferd, hjelpe deg med å forstå hvilke produkter som skal plasseres hvor og/eller forutsi salgsvolum.

Velger du en end-to-end BI-løsning, slik som Qlik, får du et verktøy som dekker både datavisualiseringen i front og dataanalysen som ligger bak.

Hvorfor Visma bWise?

Visma bWise har lang erfaring med utvikling og implementering av datavisualiseringsløsninger for ca. 200 store og små virksomheter i Norge. Vi tilbyr datavisualiseringsverktøy fra de tre ledende business intelligence- og analyseleverandørene i markedet – Qlik, Tableau og Microsoft Power BI.

Våre verktøy innen datavisualisering