Datavarehus

Hva er et moderne datavarehus og hvilke verktøy kan vi tilby for å realisere et datavarehus på best mulig måte?

Hva er datavarehus?

Et datavarehus er et sentralt datalager, der man samler alle relevante data virksomheten trenger for å få et helhetlig blikk. Typisk vil datavarehuset inneholde sammenstilte data fra mange kildesystemer og en viktig oppgave er å sikre tilstrekkelig datakvalitet slik at man får et pålitelig underlag for analyser, rapporter og beslutninger.

Fordi mange fagsystem ikke tar vare på historikk er dette ofte datavarehusets oppgave. Skal man finne trender og bygge prognoser/scenarier er god historikk en forutsetning.

Det finnes mange typer datavarehus, både virtuelle (kun logisk definerte, der informasjonen befinner seg i respektive kilder) og fysiske. Noen ganger ønsker man å ivareta organisasjonens totale kunnskap, uten å vurdere det analytiske behovet – dette vil jo forandres over tid uansett. Andre ganger bygger man mer målrettede datavarehus for å kunne betjene et bestemt formål – for eksempel Kundefrafall, Prosjekteffektivitet eller Lønnsomhet/ABC.

Datavarehusautomasjon

De toneangivende ETL-verktøyene for å sikre datafangst, sammenstilling og ajourhold er Informatica, IBM, Oracle, Microsoft og SAP – og verktøyene er modne etter mange år i markedet. En nyvinning innen datavarehusteknologi er datavarehusautomasjon, som sparer tid og effektiviserer arbeidet med ETL.

BI og self service-verktøy som Qlik, Tableau og Power BI er i vinden, og ofte klarer man ikke å følge like bra opp på «datarommet». Vi har derfor valgt å bygge kompetanse på TimeXtender i tillegg til teknologiene nevnt over. TimeXtender er en ledende aktør innen datavarehusautomasjon, som passer mange bedrifter godt, nettopp fordi det forenkler ETL-arbeidet.

Våre verktøy innen datavarehus


Hvorfor Visma bWise?

Det er viktig å å sikre rask og pålitelig lagring og gjenfinning. Utviklingen innen egne «datavarehusdatabaser» den siste tiden med Netezza og Vertica, InMemory-teknologier som SAP Hana og Qlik, og ikke minst nye løsninger som Hadoop eller Spark og NoSql og MongoDB, er spennende.

I Visma bWise kjenner vi disse teknologiene godt, og har lang prosjekterfaring å vise til. Vi tilbyr rådgivning for å vurdere om og kanskje hvordan man angriper datavarehusområdet, og vi tilbyr hjelp til å realisere et datavarehus på beste måte.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI