Dataintegrasjon

Vi hjelper deg med alt fra sammenstilling, kvalitetssikring og modellering av data til datavisualisering og analyse i den andre enden.

Dataintegrasjon minner om datavarehus med tanke på kompetanser og kompleksitet, men formålet er et annet. Med dataintegrasjon menes modellering, sammenstilling og oppdatering av kjerneinformasjon som oppstår og lever i flere enn ett fagsystem eller modul.

Et eksempel kan være informasjon rundt ‘Kunde’. Kanskje oppstår stamdata på ‘Kunde’ i salgsstøttesystemet, for eksempel SalesForce eller SuperOffice. Men samme informasjon, og kanskje mer, lagres også i Ordresystemet, Prosjektsystemet og Distribusjonssystemet. Hvordan kommer informasjonen dit? Jo, ved hjelp av integrasjoner.

Vi lager datafangst, sammenstilling, kvalitetskontroll og oppdateringslogikk slik at informasjonen registreres kun én gang, og resten automatiseres.

Våre verktøy innen dataintegrasjon


 

Hvorfor Visma bWise?

Dataintegrasjon handler om å integrere data fra flere ulike kilder og har blitt stadig mer aktuelt den siste tiden på grunn av økende antall IT-systemer og datadrevne beslutninger. Visma bWise har lang erfaring med integrasjon av data og datasystemer gjennom ledende business intelligence-verktøy. Vi hjelper deg gjerne med alt fra sammenstilling, kvalitetssikring og modellering av data til datavisualisering og analyse i den andre enden.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI