Dataintegrasjon

Vi hjelper deg med alt fra sammenstilling, kvalitetssikring og modellering av data til datavisualisering og analyse i den andre enden.

Dataintegrasjon minner om datavarehus med tanke på kompetanser og kompleksitet, men formålet er et annet. Med dataintegrasjon menes modellering, sammenstilling og oppdatering av kjerneinformasjon som oppstår og lever i flere enn ett fagsystem eller modul.

Et eksempel kan være informasjon rundt ‘Kunde’. Kanskje oppstår stamdata på ‘Kunde’ i salgsstøttesystemet, for eksempel SalesForce eller SuperOffice. Men samme informasjon, og kanskje mer, lagres også i Ordresystemet, Prosjektsystemet og Distribusjonssystemet. Hvordan kommer informasjonen dit? Jo, ved hjelp av integrasjoner.

Vi lager datafangst, sammenstilling, kvalitetskontroll og oppdateringslogikk slik at informasjonen registreres kun én gang, og resten automatiseres.

Punkter og streker som går på tvers av hverandre .Ikon.  
Integrasjon av data på tvers av fagsystemer
To piler i en sirkel .Ikon.
Synkronisering av data

Hvorfor Visma bWise?

Dataintegrasjon handler om å integrere data fra flere ulike kilder og har blitt stadig mer aktuelt den siste tiden på grunn av økende antall IT-systemer og datadrevne beslutninger. Visma bWise har lang erfaring med integrasjon av data og datasystemer gjennom ledende business intelligence-verktøy. Vi hjelper deg gjerne med alt fra sammenstilling, kvalitetssikring og modellering av data til datavisualisering og analyse i den andre enden.

Kontakt oss 

Vi trenger ditt samtykke.

Portrett av en Visma konsulent

Vi bruker cookies for å registrere din aktivitet på våre nettsider. Denne informasjonen kombinerer vi med opplysningene du oppgir for å danne en profil, slik at vi kan vise deg innhold tilpasset dine interesser. Ved å akseptere, tillater du oss å registrere og behandle din persondata som beskrevet her.