Dataintegrasjon

Vi hjelper deg med alt fra sammenstilling, kvalitetssikring og modellering av data til datavisualisering og analyse i den andre enden.

Dataintegrasjon minner om datavarehus med tanke på kompetanser og kompleksitet, men formålet er et annet. Med dataintegrasjon menes modellering, sammenstilling og oppdatering av kjerneinformasjon som oppstår og lever i flere enn ett fagsystem eller modul.

Et eksempel kan være informasjon rundt ‘Kunde’. Kanskje oppstår stamdata på ‘Kunde’ i salgsstøttesystemet, for eksempel SalesForce eller SuperOffice. Men samme informasjon, og kanskje mer, lagres også i Ordresystemet, Prosjektsystemet og Distribusjonssystemet. Hvordan kommer informasjonen dit? Jo, ved hjelp av integrasjoner.

Vi lager datafangst, sammenstilling, kvalitetskontroll og oppdateringslogikk slik at informasjonen registreres kun én gang, og resten automatiseres.

 

 

 

 

2019 Gartner Magic Quadrant for Data Integration Tools

Strategiske antagelser fra Gartner:

  • Innen 2021: Mer enn 80% av virksomhetene vil bruke mer enn èn måte å levere data på for å løse sine ulike integrasjonsbehov. 

  • Innen 2022: Virksomheter som aktivt bruker metadata til å dynamisk koble, optimalisere og automatisere prosesser for dataintegrasjon vil redusere tiden det tar for å levere data med 30%.

  • Innen 2022: Manuelle jobber for dataintegrasjon vil være redusert med 45% gjennom å ta i bruk ML (machine learning) og automatisert service-level management (automatisk sørge for at alle SLA’er holdes). 

Finn ut hvem Gartner mener er ledere og utfordrere i dette markedet og hvorfor. Hva er styrkene og svakheten deres?

Få tilgang til rapporten

Hvorfor Visma bWise?

Dataintegrasjon handler om å integrere data fra flere ulike kilder og har blitt stadig mer aktuelt den siste tiden på grunn av økende antall IT-systemer og datadrevne beslutninger. Visma bWise har lang erfaring med integrasjon av data og datasystemer gjennom ledende business intelligence-verktøy. Vi hjelper deg gjerne med alt fra sammenstilling, kvalitetssikring og modellering av data til datavisualisering og analyse i den andre enden.

Våre verktøy innen dataintegrasjon