bWise logo

Dataintegrasjon

Dette minner om datavarehus i forhold til kompetanser og kompleksitet, men formålet er et annet. Med Dataintegrasjon menes modellering, sammenstilling og oppdatering av kjerneinformasjon som oppstår og lever i flere enn ett fagsystem eller modul.

Et eksempel kan være informasjon rundt ‘Kunde’. Kanskje oppstår stamdata på ‘Kunde’ i salgsstøttesystemet, for eksempel SalesForce eller SuperOffice. Men samme informasjon, og kanskje mer, lagres også i Ordresystemet, Prosjektsystemet og Distribusjonssystemet. Hvordan kommer informasjonen dit? Jo – ved hjelp av integrasjoner.

Vi lager datafangst, sammenstilling, kvalitetskontroll og oppdateringslogikk slik at informasjonen registreres kun én gang, og resten automatiseres.

Punkter og streker som går på tvers av hverandre .Ikon.  
Integrasjon av data på tvers av fagsystemer
To piler i en sirkel .Ikon.
Synkronisering av data

Kontakt oss 

JA, jeg gir samtykke til behandling av mine personopplysninger som beskrevet her og er kjent med at samtykket kan trekkes tilbake når som helst. 
JA, jeg vil motta relevant informasjon basert på mine interesseområder fra Visma på e-post. Jeg kan når som helst melde meg av eller oppdatere mine interesser på Vismas abonnementsside.  

Portrett av en Visma konsulent