Data Science

Få dataene dine til å jobbe for deg ved hjelp av avanserte modeller og algoritmer.

Fra reaktiv til proaktiv – få dataene til å jobbe for deg

For å bli en datadrevet virksomhet kreves det mer enn bare å ha de rette dataene tilgjengelig til rett tid – du må også få dataene til å jobbe for deg. For eksempel, istedenfor å utføre kalenderbasert vedlikehold, så handler det om å “lytte til utstyret” og bytte ut deler før de går i stykker. Når maskinen først er nede for vedlikehold, hvilke andre deler er det som nærmer seg utskiftning? I så fall bytter vi de i samme slengen for å minimere nedetiden.

Avanserte analysemetoder fra data science hjelper deg å se mønstre og sammenhenger som er for komplekse for tradisjonell visualisering og BI.

Payroll - green.jpg

Illustrasjon Automation.png

Hva innebærer en data science-plattform?

Gjennomføring av data science-prosjekter stiller høye krav til hvordan man organiserer og strukturerer arbeidet. De mest vellykkede prosjektene kommer som et resultat av tett samarbeid mellom de som forstår forretningsproblemet, og de som utvikler den tekniske løsningen. 

En god data science-plattform sikrer at alle de involverte i et prosjekt kan yte maksimalt innenfor sitt fagområde, samtidig som prosjektledere og andre interessenter får oversikt over fremdrift og mulighet til å prioritere riktig. Ofte må man også håndtere strenge sikkerhetskrav og hensyn til personvern. Et profesjonelt verktøy hjelper deg med nødvendig tilgangsstyring, overvåkning og automatisert protokollføring. Ved ta i bruk en plattform vil du ha en definert måte å håndtere de omkringliggende oppgavene, og du frigjør dermed tid til å fokusere på forretningsproblemet og den tekniske løsningen.

Produkter

Kontakt oss om Data Science

Vil du komme i gang med Data Science?

Visma bWise tilbyr verktøy og bistand innen data science for løsninger i skyen og on-premise. Vi tilbyr rådgivning på hvordan du bør legge opp en satsning på data science med fokus på hele livssyklusen fra eksperimentering og modellering til produksjonssetting og monitorering.

Joachim Aae_skjema_bWise.png

Joachim Aae

Data Scientist i Visma bWise

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI