Kvinne i kontorlandskap

Budsjettering og planlegging

Et moderne budsjett- og planleggingsverktøy skal hjelpe deg med å jobbe mer effektivt og sikkert.

Hvilke verktøy bruker du for budsjettering og planlegging?

Hvorfor Visma bWise?

Visma bWise har lang erfaring med utvikling og implementering av effekive verktøy for å følge opp bedriftens KPIer, budsjetter og planlegging. Vi tilbyr rådgivning på hvordan du bør sette opp forretningsprosesser, KPIer og budsjetter, samt implementering og integrasjon av systemene med din nåværende IT-portefølje.

Våre verktøy innen budsjettering og planlegging