Budsjettering og planlegging

Et moderne budsjett- og planleggingsverktøy skal hjelpe deg med å jobbe mer effektivt og sikkert.

Hvilke verktøy bruker du for budsjettering og planlegging?

Kan prosessen effektiviseres?

Vi ser at hver kunde er unik, men streber etter å forenkle ellers vanskelige arbeidsprosesser, og tar i bruk standardverktøy der hvor det er fornuftig. Vi analyserer kompleksiteten og arbeidsmetoder i fellesskap, og finner på den måten ut av hvor det kan hentes ut gevinster.

Et moderne budsjett- og planleggingsverktøy skal støtte deg i prosessen, og hjelpe deg med å jobbe mer effektivt og sikkert. Samtidig skal det gi fleksibilitet og oversikt ved stadige endringer.

Hvorfor Visma bWise?

Visma bWise har lang erfaring med utvikling og implementering av effekive verktøy for å følge opp bedriftens KPIer, budsjetter og planlegging. Vi tilbyr rådgivning på hvordan du bør sette opp forretningsprosesser, KPIer og budsjetter, samt implementering og integrasjon av systemene med din nåværende IT-portefølje.

Våre verktøy innen budsjettering og planlegging