Big data

Big data er store mengder kvantitativ eller kvalitativ data – som i bunn og grunn er styrings- og beslutningsverktøy.

Hva er big data?

Selv om mange snakker om big data, betyr egentlig big data datasett som er så store og komplekse at de vanskelig å håndtere med konvensjonelle verktøy.

Gartners definisjon av big data omfatter 3 v’er: stort volum (volume), stor variasjon av informasjon (variation) og raskt endrende (velocity).

Noen sentrale spørsmål å stille seg om Big Data

 

Hva er det data kan fortelle som vi kan dra nytte av?

  • Bedre beslutningsgrunnlag, fordi man kan gå fra «hva tror vi» til «hva vet vi», og dermed endres fra å være styrt av antagelser til å være datadrevet.
  • Oppdage ny (skjult) innsikt, fordi man kan begynne å finne sammenhenger som hittil ikke har vært mulig.
  • Automatisering av forretningsprosesser. Store produksjonsbedrifter kan ved hjelp av big data få en tydeligere og mer sammenhengende oversikt over verdikjeden, fra råvarer kommer inn, gjennom produksjonsprosessen, og til logistikken knyttet til å få ferdig vare videre til kunde. Hvor oppstår flaskehalsene, hvordan optimalisere prosessene?

 

Hvor finnes dataene?

Datagrunnlaget som behøves for å bygge innsikten man ønsker seg må være tilgjengelig. De fleste organisasjoner har en god del data i egne systemer (både strukturert som i salgs- og økonomisystemer) og gjennom eksterne kilder (Statistisk Sentralbyrå, finanstall, kredittratingbyråer, sosiale medier, osv.).

 

Hvordan skal data produseres?

Dataene må hentes inn, aggregeres, bearbeides og rapporteres til forskjellige interessenter – både internt og kanskje eksternt. Her er det mange hensyn å ta, både med tanke teknologi, løsninger, kompetanse og bruksområder. I mange tilfeller vil en organisasjon mangle nødvendig kompetanse internt, og dermed måtte gjøre en vurdering av hvorvidt de skal opparbeide kompetansen internt eller leie den inn («make or buy»).

 

Hvordan skal dataene kommuniseres?

I verste fall blir rapporter produsert og liggende i en innboks som en PDF-fil, mens i beste fall pumpes innsikt fra big data ut til den enkelte ansatte som har frihet til å agere utfra det (f.eks. en selger som automatisk får se et dashboard med KPI’er til en potensiell eller eksisterende kunde). Det handler like mye om å gi toppledelsen innsikt som å gi organisasjonen muligheten til å ta grep basert på innsikten. Det er derfor kritisk å gjøre god informasjon tilgjengelig på en måte som er forståelig for mottakeren. Visualisering av data nevnes ofte som en relativt enkel måte å sikre at flere mennesker forstår hva de ser.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å ta kontakt med oss.

 

Chat - Statement.png

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI