Mann i fokus med kolleger på sidene

Våre tjenester

Vi tilbyr rådgivningstjenester, forprosjekt, utvikling, design, forvaltning og support innenfor Business Intelligence.

Book BI-strategi workshop

Å ha en god business intelligence-strategi kan være ekstremt effektivt – dersom det er gjort riktig. 
Vi i Visma bWise er et av Norges sterkeste fagmiljø og vi leverer noen av de viktigste prosjektene innen analytics og BI i Norge. Vi tilbyr en 3 dagers workshop for å utvikle din BI-strategi.

Rådgivning

Rådgivning fra Visma bWise kan hjelpe til å kartlegge alternativer, se på kost/nytte og vurdere ‘beste praksis’ innen området.

Vi tilbyr rådgivning innen:

 • Arkiktektur og løsningsdesign
 • Mål og måling
 • Behovsavdekking og kartlegging

Mange har klare mål og et godt beskrevet prosjektmandat, slik at en BI-leveranse kan starte «rett på». Allikevel viser det seg også at forberedelser kan gi en bedre løsning, som er raskere og rimeligere, fordi prosjektets interessenter er mer samstemte. Visma bWise leverer primært i et smidig format – og også smidige prosjekter må starte et sted. Her er noe av det vi ser på i forprosjektene våre:

 • Mottakeranalyse; workshops med og kartlegging av brukerne, og deres krav og forventninger
 • Nåsituasjon; hva gjør vi i dag? Hva er bra og dårlig? Brukeroppgaver og etablering av «fasit» slik at vi vet hvordan vi kan avstemme en ny løsning
 • Datakvalitet og behov for sammenstilling, kvalitetssikring og historikk utover hva fagsystemene selv kan gi
 • Prototyper slik at man kan se og kjenne på ny løsning
 • Planer og omfangsestimater, prosjektorganisering og ansvar

Vi kaller forprosjektene våre for «Sprint-0», for dels er det planleggingsorientert, men det gir også ferdige og konkrete leveranser.

Forprosjekt

Implementering og utvikling av løsninger

For å skape nytte for våre kunder er Visma bWise sterkt involvert i selve realiseringen av BI-prosjektene. Vi leverer implementering av:

 • Qlik-utvikling for rask gevinstrealisering av eksisterende datakilder, enten dette er et datavarehus eller rett på fagsystemene
 • Fangst, sammenstilling og historisering av data, enten i form av et datavarehus eller mer direkte som en analyseløsning (ETL)
 • Integrerte budsjett- og planløsninger, enten man benytter rullende prognoser eller mer klassisk budsjettering
 • Datavarehus, både design og utvikling, ytelsesoptimering og kvalitetssikring. Fasetter er MDM og datakvalitet

Visma bWise legger stor vekt på brukervennlighet og brukeropplevelse. Design for Business Intelligence skiller seg fra for eksempel webdesign ved at mye av innholdet er tallbasert, og ved at det stilles store krav til både oversikt og detaljer. Kunsten er å få frem det som er viktig – kanskje noen bestemte nøkkeltall, avvikene eller trenden – men på begrenset plass. Det er derfor vi ser på design og brukervennlighet som et eget område innen BI. Dette omfatter:

 • Prosessforståelse, slik at løsningen tilpasses brukeren og oppgavene, ikke motsatt
 • Layout og informasjonsdesign, slik at løsningen kommuniserer det den skal, lettlest og tydelig
 • Grafisk design, fargebruk og presentasjon

Design og brukervennlighet

Forvaltning

Alle IT-løsninger som er i aktiv bruk trenger forvaltning. Forvaltning innebærer løpende håndtering av endringer (rette småfeil, legge til nye funksjoner, koble opp en ny kilde) som kommer i ettertid. I tillegg handler det om løsningssupport, altså ansvar for totalløsningen, ikke bare produktsupport som er inkludert i vedlikeholdsavgiften. Som en opsjon kan man også inkludere drift og overvåkning. Forvaltning kan også dekke videreutvikling og små justeringer som ikke passer godt i et prosjektformat.

Hvorfor sette ut forvaltning til Visma bWise?

 • Vi har egne, profesjonelle ressurser som etterser løsningen
 • Arbeidsmetoder for at kunnskapsspredning i teamet, både om teknologi og kundeløsninger
 • Små utviklingsoppgaver, utvidelser og tilpasninger kan inkluderes
 • Det frigjør dine internressurser, slik at de kan fokusere på nyutvikling og verdiskaping
 • Du blir mindre sårbar fordi flere kjenner løsningen. Personuavhengighet

Hva inngår?

 • Periodisk helsesjekk og ettersyn
 • Tilgang til ressurser innen gitte frister, slik at vi kan videreutvikle løsningen sammen
 • Vi holder oss à jour på dine løsninger, slik at vi er raskt på saken når behovet melder seg
 • Redusert timepris ved uttak av ressurser

Når man kjøper lisenser på programvare gjennom Visma bWise får man noe mer enn når den samme programvaren kjøpes hos produsenten. Alle større softwareleverandører tilbyr supporttjenester, oftest som en del av standard vedlikeholdsavgift. Denne standardtjenesten beholder du, men i tillegg får du norsk, nær og rask støtte når du trenger det. Vi i Visma bWise tilbyr følgende support:

 • Direkte tilgang til en som kjenner deg og ditt miljø
 • Erfaren løsningsarkitekt i første samtale, og vi konferer internt så du slipper å gjenta deg selv
 • Rask innlogging hos deg, eller andre praktiske veier til mål. Løsningsfokus

Du mister ingenting, vi registrerer problemet hos leverandøren også, og du er fri til å følge saken dersom den mot formodning skulle overleve et døgn uløst, men du trenger ikke – for vi gjør det.

Vårt samarbeid med programvareprodusenten Qlik har vært særdeles godt siden dag én. Tross at Qlik har blitt et internasjonalt selskap, ligger Qliks utviklings- og supportavdeling i Lund, Sverige. I og med at Qlik leverer software via partner, håndterer Visma bWise førstestelinje support. Vi løser 99 % av sakene som kommer inn, og Qlik Support blir eventuelt koblet inn som andrelinje ved behov.

Supporttjenester

 

Rådgivning og prosjektledelse

lhfalfl  sndflkhsdfk

Mer om rådgivning og prosjektledelse