Utvikling og implementering

En vellykket BI-løsning er en som blir brukt og som skaper verdi for virksomheten. Visma bWise har erfaring fra hundrevis av BI-prosjekter.

Hvordan jobber vi?

Visma bWise leverer tjenester for utvikling og implementering innen flere deler av verdikjeden knyttet til Business Intelligence. Utviklingsprosjektene våre starter alltid med en workshop/forprosjekt for å forstå virksomheten, se på nåsituasjon og målbilde, hvem brukerne/premissgivere er, hvilke datakilder som finnes, og hvordan vi skal jobbe med disse i forhold til frekvens, historikk osv. Sammen setter vi en antagelse om ressursbruk. Når dette er på plass, lager vi en omforent plan basert på agil metodikk der prosjektet deles opp i iterasjoner. Visma bWise har erfaring fra flere hundre prosjekter innenfor BI og Information Management.

Leveranseområder

  • Planer og omfangsestimater, prosjektorganisering og ansvar
  • Implementering av innsiktsløsning  i ulike visualiseringsverktøy
  • Implementering av økonomisk planlegging, budsjettering og kalkyler
  • Implementering av strategi, virksomhetsstyring og KPI-håndtering
  • Implementering av ETL-verktøy/informasjonsplattform/Data Lake
  • Ytelsesoptimering og kvalitetssikring
  • AI og Machine Learning
  • Master data og datakvalitet

Bestill utvikling og rådgivning

Hvordan benytte analyse, business intelligence og maskinlæring i dine IT-prosjekter?

I guiden vil du kunne lese mer om hvordan du kan ta i bruk maskinlæring og kognitive teknikker for å verdiøke analyse- og business intelligence-arbeidet.

Last ned gratis guide i dag >

Anbefalt innhold fra Visma om teknologi og BI