Rådgivning og prosjekledelse

Rådgivning fra Visma bWise kan hjelpe med å kartlegge alternativer, se på kost/nytte og vurdere ‘beste praksis’ innen området.

Ikke alle virksomheter har egne ressurser som har kompetanse, kunnskap eller kapasitet til å drive Business Intelligence- og integrasjonsprosjekter. Visma bWise tilbyr prosjektledere som kan planlegge, organisere, styre og kontrollere prosjekter på vegne av deg for å ivareta at dere i størst mulig grad får det dere ønsker å utvikle innen den tid, kost og ramme som er definert. Prosjektledelse er et strategisk kompetanseområde i Visma. 

Vi tilbyr også rådgivning for å skape en best mulig sammenheng mellom deres behov, rammebetingelser og IT-løsningen som skal imøtekomme behovene. Vi har fokus på effektivisering og utnyttelse av virksomhetens teknologi, samt hvilke teknologimuligheter som finnes i markedet. 

All rådgivning kan leveres på løpende timer. Vi har også noen fastpris-pakker, hvis det er mer aktuelt for din virksomhet: